سلام. به بزرگترین مرکز عرضه کالای مجازی، دیجیتال و دانلودی خوش آمدید.

گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش

شبکه دانش

گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش
گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش

گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش

فروشنده : مدیر کل بازارچه

۷,۸۰۰ تومان

 • گزارش كارآموزي – پالايشگاه شركت نفت شيراز 78 ص | شبکه دانش
 • گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش
  گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش

  گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۶,۴۰۰ تومان

 • گزارش کارآموزش كارخانجات نساجي خوي 64 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی واحد دو اتيل هگزانول مجتمع پترو شيمي اراك 86 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی كارخانه ايران بافت كار(قطب صنعتي خمين) 62 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش
  گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش

  گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۷,۹۰۰ تومان

 • گزارش کار آموزی مواد شوینده 79 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش
  گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش

  گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۵,۶۰۰ تومان

 • گزارش کار آموزی شرکت برق 56 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش
  گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش

  گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۱۴,۳۰۰ تومان

 • گزارش کار آموزی شرکت ایران پولین 143 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی داروسازي ثامن كارگاه الكترونيك 19 ص | شبکه دانش
 • گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش
  گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش

  گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۶,۲۰۰ تومان

 • گزارش کار آموزی پژو 206 62 ص | شبکه دانش
 • گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك – طراحي سيستم مالي (صنعتي) 46 ص | شبکه دانش
 • گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك (1) 34 ص | شبکه دانش
  گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك (1) 34 ص | شبکه دانش

  گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك (1) 34 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۳,۴۰۰ تومان

 • گزارش كار آزمايشگاه الكترونيك (1) 34 ص | شبکه دانش
 • کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش
  کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش

  کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۵,۹۰۰ تومان

 • کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش
 • کارآموزی کارخانجات ايران مرينوس قم 120 ص | شبکه دانش
  کارآموزی کارخانجات ايران مرينوس قم 120 ص | شبکه دانش

  کارآموزی کارخانجات ايران مرينوس قم 120 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۱۱,۹۰۰ تومان

 • کارآموزی کارخانجات ايران مرينوس قم 120 ص | شبکه دانش
 • کارآموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو 131ص | شبکه دانش
  کارآموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو 131ص | شبکه دانش

  کارآموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو 131ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۱۳,۱۰۰ تومان

 • کارآموزی شرکت به اندیشی فردا بافکو 131ص | شبکه دانش
 • کارآموزی شركت برق منطقه اي باختر 20 ص | شبکه دانش
  کارآموزی شركت برق منطقه اي باختر 20 ص | شبکه دانش

  کارآموزی شركت برق منطقه اي باختر 20 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۲,۰۰۰ تومان

 • کارآموزی شركت برق منطقه اي باختر 20 ص | شبکه دانش
 • کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش
  کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش

  کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۸,۴۰۰ تومان

 • کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش
 • کارآموز ی شرکت مخابرات 35 ص | شبکه دانش
  کارآموز ی شرکت مخابرات 35 ص | شبکه دانش

  کارآموز ی شرکت مخابرات 35 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۳,۴۰۰ تومان

 • کارآموز ی شرکت مخابرات 35 ص | شبکه دانش
 • کار آموزی واگن پارس سنسورها 50 ص | شبکه دانش
  کار آموزی واگن پارس سنسورها 50 ص | شبکه دانش

  کار آموزی واگن پارس سنسورها 50 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۴,۹۰۰ تومان

 • کار آموزی واگن پارس سنسورها 50 ص | شبکه دانش
 • کار آموزی شرکت صنایع آذراب 60 ص | شبکه دانش
  کار آموزی شرکت صنایع آذراب 60 ص | شبکه دانش

  کار آموزی شرکت صنایع آذراب 60 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۵,۹۰۰ تومان

 • کار آموزی شرکت صنایع آذراب 60 ص | شبکه دانش
 • کار آموزی سیستم های PLC 60 ص | شبکه دانش
  کار آموزی سیستم های PLC 60 ص | شبکه دانش

  کار آموزی سیستم های PLC 60 ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۵,۹۰۰ تومان

 • کار آموزی سیستم های PLC 60 ص | شبکه دانش
 • کار آموزی شرکت آذر آب بویلر و میزان عملکرد انواع آن در نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی 72 ص | شبکه دانش
 • کار آموزی سيستم تلويزون 40 ص+ppt | شبکه دانش
  کار آموزی سيستم تلويزون 40 ص+ppt | شبکه دانش

  کار آموزی سيستم تلويزون 40 ص+ppt | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۳,۹۰۰ تومان

 • کار آموزی سيستم تلويزون 40 ص+ppt | شبکه دانش
 • بتن ۳۱۷ ص | شبکه دانش
  بتن ۳۱۷ ص | شبکه دانش

  بتن ۳۱۷ ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۳۱,۷۰۰ تومان

 • بتن ۳۱۷ ص | شبکه دانش
 • پروژه بتن ۶۳ ص | شبکه دانش
  پروژه بتن ۶۳ ص | شبکه دانش

  پروژه بتن ۶۳ ص | شبکه دانش

  فروشنده : مدیر کل بازارچه

  ۶,۳۰۰ تومان

 • پروژه بتن ۶۳ ص | شبکه دانش
 • برو بالا