دسته بندی محصولات

فروشگاه

بررسی عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ 130 ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

بررسی عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ 130 ص

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (مقدمه)
۱-۱-آلومینیم و کاربردهای آن ۱
۱-۱-۱-وزن مخصوص کم ۳
۱-۱-۲-بالا بودن استحکام ۳
۱-۱-۳-مقاومت در برابر خوردگی ۴
۱-۱-۴-هدایت الکتریکی و حرارتی ۴
۱-۱-۵-غیرسمی بودن آلومینیم ۴
۱-۱-۶-قابلیت شکل پذیری ۵
۱-۱-۷-قابلیت بازیافت ۵
۱-۱-۸-قابلیت جوشکاری ۶
۱-۲-تقسیم بندی آلیاژهای آلومینیم ۶
۱-۲-۱-ساختار(ساختمان) آلیاژهای کارپذیر آلومینیم نوردی ۶
فصل دوم (مروری بر منابع)
۲-۱-تعریف جوش و رده بندی فرآیندهای جوشکاری ۱۲
۲-۲-انواع روش های جوشکاری ۱۲
۲-۲-۱-جوشکاری به روش TIG ۱۲
۲-۲-۱-۱-تجهیزات جوشکاری TIG ۱۴
۲-۲-۲-جوشکاری به روش MIG با گاز محافظ خنثی ۱۶

عنوان صفحه
۲-۲-۲-۱-تجهیزات و انتقال قطرات از مفتول در فرآیند جوشکاری MIG ۱۷
۲-۲-۳-جوشکاری با گاز استیلن ۱۹
۲-۲-۳-۱-تجهیزات جوشکاری با گاز استیلن ۲۲
۲-۲-۳-۲-منبع انرژی یا انبار گاز ۲۳
۲-۲-۴-جوشکاری با الکترود دستی ۲۶
۲-۳-مکانیزم رسوب سختی ۲۷
۲-۴-مراحل رسوب سختی ۲۹
۲-۴-۱-عملیات انحلال ۲۹
۲-۴-۲-دمای عملیات انحلال ۲۹
۲-۴-۳-زمان عملیات انحلال ۳۰
فصل سوم (نحوه آزمایش)
۳-۱-ترکیب شیمیایی نمونه ها ۳۲
۳-۲-سیستم های جوشکاری بکار رفته در این آزمایش ۳۲
۳-۲-۱-سیستم جوشکاری الکترود دستی در آزمایش ۳۲
۳-۲-۲-جوشکاری با گاز استیلن در آزمایش ۳۵
۳-۲-۳-جوشکاری تحت فرآیند MIG در این آزمایش ۳۸
۳-۲-۴-فرآیند جوشکاری به روش TIG در این آزمایش ۴۰
۳-۳-آماده سازی سطح نمونه ها ۴۱
۳-۳-۱-طرز تهیه محلول اچ ۴۲
فصل چهارم (بحث و نتیجه گیری)
۴-۱-شناسایی آلیاژ Al-10% Mg ۴۴
عنوان صفحه
۴-۲-شناسایی آلیاژ Al-12%Si ۴۴
۴-۳-جوشکاری روش گازی ۴۵
۴-۴-جوشکاری روش برقی یا قوسی ۴۶
۴-۵-جوشکاری روش MIG ۴۷
۴-۶-جوشکاری روش TIG ۴۸
۴-۷-نتیجه گیری کلی ۴۹
عکس های متالوگرافی گرفته شده در این آزمایش ۵۱
فصل پنجم
رشد دانه در منطقه HAZ …………………………………………………………….52

منابع و مراجع .

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عیوب ناشی از روشهای مختلف جوشکاری Al در منطقه HAZ 130 ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک