دسته بندی محصولات

فروشگاه

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش فعال سنین ۵ تا ۷ سال استان تهران ۱۸۱ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش فعال سنین ۵ تا ۷ سال استان تهران ۱۸۱ ص

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۰ تومان

توضیحات

فهرست عناوین
فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۵
ضرورت و هدف پژوهش ۷
فرضیه‌ی پژوهش ۹
سوال پژوهش ۹
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۹
فصل دوم ۱۱
اختلال مربوط به کمبود توجه (بیش فعالی) ۱۲
نشانه های کمبود توجه – بیش فعالی درکودکان ۱۲
عوامل مؤثر در بروز بیماری ۲۱
شیوع ۲۵
بیش فعالی و رابطه آن با جنسیت ۲۶
سبب شناسی ۲۷
خصوصیات بالینی (ADHD) ۲۸
درمان ۳۰
دارو درمانی ۳۱
رفتار درمانی ۳۴
روشهای عامل سنتی ۳۴
بازی چیست؟ ۳۶
عوامل مؤثر در بازی ۳۷
تأثیر جنس ۳۷
تأثیر هوش ۳۸
تأثیر سن ۳۹
تأثیر محیط ۳۹
بازی واهمیت آن ۴۰
ارزشهای بازی ۴۱
انواع بازی از دیدگاه پیاژه ۴۳
بازی تمرینی ۴۳
انواع بازیهای تمرینی ۴۵
بازی نمادین ۴۶
مراحل بازیهای نمادین ۴۷
انواع بازیهای نمادین ۴۸
بازی با قاعده ۵۱
نظریه های مربوط به بازی ۵۲
نظریه‌ی انرژی اضافی یا مازاد ۵۲
نظریه‌ی پیش تمرین ۵۳
نظریه‌ی استراحت و رفع خستگی ۵۳
نظریه‌ی تکرار فعالیتهای اجدادی ۵۴
نظریه‌ی تکرار فعالیتهای غریزی ۵۵
نظریه‌ی جبران ۵۵
نظریه‌ی اصل لذت ۵۶
کاتارسیس ۵۶
دیدگاه دکرولی درمورد بازی ۵۷
دیدگاه فروبل ۵۸
دیدگاه ژان شاتو ۵۸
دیدگاه پرز ۵۹
دیدگاه اشترن ۶۰
دیدگاه شارلوت بوهلر ۶۰
دیدگاه هارلوک ۶۱
دیدگاه اسپادگ ۶۲
طبقه بندی پارتن براساس میزان درگیری اجتماعی ۶۴
طبقه بندی لوون فلد ۶۶
بازیها از نظر اجرا ۶۶
اسباب بازی ۶۸
ویژگی های اسباب بازی ۶۹
انواع اسباب بازی ۷۰
ارزش درمانی بازی ۷۶
بازی درمانی چیست؟ ۷۷
بازی درمانی از نظر روش شناختی موضوع ۷۸
انشعاب بازی درمانی براساس نظریه روانکاوی ۷۹
بازی درمانی فعال ۷۹
بازی درمانی غیرفعال ۸۰
بازی درمانی گروهی ۸۱
مفاهیم و نظریه های بازی در قرن بیستم ۸۲
اتاق بازی درمانی ۹۰
شن بازی درمانی و تاریخچه آن ۹۱
اهمیت شن در تکنیک دنیا ۹۹
گستره‌ی نظریه کاف درشن بازی ۱۰۴
فرآیند بهبودبخشی و درمان شن بازی ۱۰۶
قدرت درمانی شن بازی از دیدگاه یونگ ۱۰۸
تعبیر وتفسیر با تأخیر ۱۱۰
از رمز درآوردن سینی های شن ۱۱۳
کودک از بازی با شن چه چیزهایی یاد می گیرد؟ ۱۱۵
مراحل رشدی پیاژه در شن بازی کودکان ۱۱۹
مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۲۵
فصل سوم ۱۳۶
مقدمه ۱۳۷
جامعه آماری ۱۳۷
نمونه وروش نمونه گیری ۱۳۷
ابزار پژوهش ۱۳۸
مقیاس درجه بندی معلم کانرز ۱۳۹
روش آماری ۱۴۰
روش اجرا ۱۴۰
مشاهدات بالینی ۱۴۱
فصل چهارم ۱۴۳
فرضیه ‌ی پژوهش ۱۴۴
جداول ۱۴۴
نمودار ۱۴۷
فصل پنجم ۱۴۸
بحث و نتیجه گیری ۱۴۹
لزوم آموزش والدین و آموزگاران ۱۵۱
درمان اختلال بیش فعالی-کم توجهی (ADHD) با رویکرد شناختی – رفتاری ۱۵۲
انتقادات ۱۶۱
پیشنهادات ۱۶۲
پیوست ۱۶۴
منابع ۱۶۷

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی میزان تاثیر شن بازی درمانی ،در درمان کودکان پیش فعال سنین ۵ تا ۷ سال استان تهران ۱۸۱ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک