سلام. به بزرگترین مرکز عرضه کالای مجازی، دیجیتال و دانلودی خوش آمدید.

جوان و شخصیت سالم از منظر قرآن و حدیث ۳۰۱ ص

دسته بندی : / / / / /

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۸۰۰ تومان
وضعیت محصول: موجود

جوان و شخصیت سالم از منظر قرآن و حدیث ۳۰۱ ص


توضیحات

فهرست مطالب
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق
۱ـ ۱٫ بیان مسأله
۱ـ ۲٫ اهمیت و ضرورت‌ تحقیق
۱ـ ۲ـ ۱٫ اهمیت تحقیق
۱ـ ۲ـ ۲٫ ضرورت تحقیق
۱ـ ۳٫ اهداف تحقیق
۱ـ ۴٫ سؤالات تحقیق
۱ـ ۵٫ پیشینه¬ی تحقیق
۱ـ ۶٫ روش تحقیق
۱ـ۷٫ مفاهیم تحقیق
۱ـ ۷ـ ۱٫ جوان
۱ـ ۷ـ ۲٫ شخصیت
۱ـ ۷ـ ۳٫ شخصیت سالم
۱ـ ۷ـ ۴٫ سلامت روانی
۱ـ ۷ـ ۵٫ قرآن
۱ـ۷ـ۶٫ حدیث
فصل دوم: شخصیت، از منظر قرآن و حدیث
۱٫ ۲٫ تعریف شخصیّت
۲٫ ۲٫ «شاکله» چیست؟
۳٫ ۲٫ تقسیم¬بندی موجودات از نظر کمالات وجودی
۴٫ ۲٫ انسان کیست؟
۵٫ ۲٫ مفهوم¬شناسی کرامت انسان
۱٫ انسانِ بی¬ایمان، بدتر از جماد
۲٫ انسانِ غافل، فروتر از نبات
۳٫ انسانِ منحرف، کهتر از حیوان
۶٫ ۲٫ قلب سلیم
۷٫ ۲٫ سلامت روانی
۸٫ ۲٫ نقش دین در شکل‌گیری شخصیت جوان
فصل سوم: ویژگی¬های شخصیت سالم
۱٫ ۳٫ ویژگی¬های بینشی(بُعد شناختی)
۱٫ خداباوری
۲٫ باور به هدفمندی جهان و انسان
۳٫ معادباوری(باور به جاودانگی انسان)
۴٫ باور به نقش انسان در تعیین سرنوشت
۵٫ خودآگاهی انسانی
۶٫ خودآگاهی جهانی
۷٫ اعتقاد به سنت¬های حاکم بر جهان هستی
۸ .اعتقاد به حیات طیّبه
الف) حیات طیبه
ب) پیوستگی دنیا و آخرت
۲٫ ۳٫ ویژگی¬های گرایشی(بُعد عاطفی)
۱٫ آرامش دل با ذکر خداوند
۲٫ فقدان ترس و اضطراب
۳٫ تعادل روحی ـ روانی
۵٫ حُبّ الله
۶٫ نوع¬دوستی
۳٫ ۳٫ ویژگی¬های گرایشی(بُعد هیجانی)
۱٫ منشأ هیجانات
۲٫ شاخص¬های بینش عاقلانه
۳٫ شاخص¬های بینش غیرعاقلانه
۴٫ منطقی برای رفتار
۵٫ خطاهای شناختی
۶٫ عناصر تحول یک انسان
۷٫ نظریه‌‌‌ی رفتاردرمانی
۴٫ ۳٫ ویژگی¬های کنشی(بُعد رفتاری)
۱٫ تعریف عمل
۲٫ اصول اساسی در مورد عمل از منظر قرآن و حدیث
۳٫ ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی شخصیت سالم
فصل چهارم: روش¬های تربیت عاطفی ـ هیجانی در قرآن و حدیث
مقدمه
۱٫ ۴٫ تعریف عاطفه
۲٫ ۴٫ عواطف دانی(حیوانی) و عواطف عالی(انسانی)
۳٫ ۴٫ مفهوم¬شناسی عاطفه‌‌‌ی محبّت
۴٫ ۴٫ محبّت در کلام بزرگان
۵٫ ۴٫ تعریف تربیت عاطفی
۶٫ ۴٫ ساحت¬های وجودی انسان
۷٫ ۴٫ تأثیر عاطفه بر اندیشه
۸٫ ۴٫ تأثیر عاطفه بر رفتار
روش¬های تربیت هیجان خشم، از منظر قرآن کریم و حدیث
تعریف هیجان خشم
انواع خشم
۱٫ خشم پسندیده و ضروری
۲٫ خشم ناپسند و غیرطبیعی
راهکارهای تربیت هیجان خشم
۱٫ تقویت ایمان و أُنس با پروردگار
۲٫ شناخت پیامدهای منفی خشم
۳٫ آگاهی از فواید فرونشاندن خشم
۴٫ بخشودن
۵٫ رهایی از رذایل اخلاقی برانگیزاننده¬ی خشم
۶٫ وادار کردن نفس به بردباری (تحلّم)
۷٫ تغییر در حالات رفتاری و روانی
۸٫ رضایت از قضای الهی
۹٫ تسلّط الگوها بر خشم خویش
۱۰٫ تقویت اراده
بخش سوم: روش¬های تربیت هیجانِ ترس، از منظر قرآن کریم و حدیث
مفهوم¬شناسی خوف
مفهوم ترس در روانشناسی
فرق ترس و اضطراب
انواع ترس
۱٫ ترس طبیعی و مفید
۲٫ ترس غیرطبیعی و مضرّ
راهکارهای تربیت هیجان ترس
الف) راهکارهای تربیت هیجانِ ترس از مرگ و قیامت
۱٫ آگاهی نسبت به حقیقت مرگ
۲٫ آگاهی از آثار مثبت ترس از قیامت
۳٫ امید به عفو و رحمت پروردگار
۴٫ استفاده از اصل استغفار و توبه
ب) راهکارهای تربیت هیجان ترسِ از رویدادهای زندگی(فقر و روزی…)
۱٫ یاد و ذکر خداوند
۲٫ باور کنیم که رازق فقط خداست.
۳٫ نگاه واقع بینانه به حقیقت هستی
۴٫ استفاده از اصل صبوری و خویشتن‌‌‌داری
۵٫ دعا درمانی
۶٫ زندگی در اکنون
فصل چهارم: جوان و روابط اجتماعی از منظر قرآن و حدیث
مقدمه
تعریف رابطه
آداب اجتماعی
نحوه¬ی پیدایش آداب اجتماعی
کارکرد آداب اجتماعی
رفتارهای بهنجار در روابط اجتماعی از منظر قرآن
رفتارهای نابهنجار در روابط اجتماعی از منظر قرآن
بخش اول: روابط زن و مرد در اسلام
الف) دیدگاه سخت¬گیرانه
ب) دیدگاه سهل‌گیرانه(رویکرد لیبرالیستی جنسی)
ج) دیدگاه میانه(اسلامی)
عشق اصیل، عشق رنگین
عشق در عرفان اسلامی
«عشق مجازی عفیف»،
«عشق مجازی غیرعفیف(حیوانى)»،
عشق حقیقی
تعریف روابط دختران و پسران
آسیب شناسی روابط دختر و پسر
احساس حقارت، در صورت فریفتگی و سوء استفاده
احساس گناه به سبب ناخوشنودی خداوند از این ارتباط
ترس و اضطراب، ناشی از آبروریزی و تأثیر منفی آن بر سلامت روان
أفت تحصیلی
ناساز بودن با هویت انسانی
تهدید مهمترین سرمایه¬ی دختر و پسر
خیانت نسبت به همسر آینده
بخش دوم: روش¬های کنترل مهار نفس(غریزه¬ی جنسی)
مفهوم نفس
مفهوم مهار نفس
اهمیت کنترل نفس
راه‌کارهای مهار نفس
الف) راهکارهای شناختی
۱٫ کنترل فکر و خیال
۲٫ عبرت آموزی از تاریخ
۳٫ باور عمیق به مراقبت خدا بر اعمال انسان
۴٫ یاد مرگ
ب) راهکارهای عاطفی
۱٫ پرهیز از عشق مجازی غیرعفیف، در روابط زن و مرد
۲٫ عزت نفس و خودباوری
۳٫ رعایت اصل حیاء در روابط با غیر همجنس
ج) راهکارهای رفتاری
۱٫ مهار زبان
الف) پرهیز از عشوه در سخن گفتن زن با مرد نامحرم
ب) قول معروف چیست؟
ج) لزوم بسنده کردن به مقدار ضرورت در ارتباط گفتاری زن و مرد نامحرم
۲٫ مهار گوش(پرهیز از گوش دادن به موسیقی¬ها و سخنان شهوت¬انگیز)
۳٫ مهار چشم(ترک چشم¬چرانی)
۴٫ مهار دست و پا
۵٫ حفظ دامان(عفت¬ورزی)
۶٫ کنترل تغذیه، استحمام، خواب و لباس نوجوانان، از سوی خانواده
الف) مهار تغذیه
ب) مهار خواب و استراحت
۷٫ مشورات با کارشناسان
۸٫ تقویت اراده در انجام امور
۹٫ دوری از محیط¬های آلوده و محرک
۱۰٫ اصل حذف
۱۱٫ استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت
۱۲٫ روزه گرفتن
۱۳٫ ورزش کردن
۱۴٫ ازدواج به هنگام
۱۵٫ برگزاری جشن تکلیف و دادن اطلاعات لازم به نوجوانان
بخش سوم: معیارهای همسرگزینی
تعریف رابطه¬ی زن و شوی
چرا مسأله¬ی ازدواج، بسیار مهم است؟!
فواید ازدواج در اسلام
۱٫ آرامشگری
۲٫ مکمل هم بودن زن و مرد
۳٫ سلامت دین
۳٫ ارضای نیاز عاطفی(محبت)
۴٫ شکوفایی استعدادها
۵٫ بقاى نسل و سلامت آن.
۶٫ ارتباط قانونى و انضباط جنسى
معیارهای ازدواج
الف) ملاک‌های بایسته(اولیه)
۱٫ ایمان
۲٫ حسن خلق
مصادیق حسن خلق
۱٫ الفت‌گیری و الفت‌پذیری
۲ و ۳ و ۴٫ «نرم‌خویی و انعطاف‌پذیری»، «خوش¬گویی» و «خوش¬رویی»
۵٫ شوخ‌طبعی
۶ و ۷٫ «خرسند‌شدن در خوشایندها» و «ناخرسند‌نشدن در ناخوشایندها»
۸٫ مهار خشم
۳٫ پارسایی
۴٫ سلامت عقل و هوشمندی
۴٫ ۱٫ تعریف عقل
۴٫ ۲٫ مصادیق زیست عاقلانه
۶٫ همتایی فرهنگی
۷٫ سلامت جسمی و جنسی
۸٫ اصالت خانوادگی
ب) ملاک‌های شایسته(نسبی و ثانویه)
۱٫ زیبایی و جذابیت ظاهری
۲٫ فرزند‌آوری
۳٫ تناسب سنی
۴٫ همتایی در تحصیلات
۵٫ تناسب در وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده
۶٫ تناسب کارى و شغلى
۷٫ تناسب روحى و روانی
انواع ازدواج
۱٫ ازدواج عاطفی ـ هیجانی
۲٫ ازدواج حسابگرانه ـ تاجرانه
۳٫ ازدواج اجباری ـ ناخواسته
۴٫ ازدواج عقلانی ـ عاطفی
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات

فهرست منابع
۱٫ آصفی، محمدمهدی، (۱۳۸۵)، در آینه وحی، ترجمه جمعی از مترجمان، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲٫ آقا تهرانی، مرتضی، (۱۳۸۶)، از خود تا خدا، قم، نشر باقیات.
۳٫ آندره کرسون، (۱۳۶۳)، فلاسفه بزرگ، ترجمه کاظم عمادی، بی جا، انتشارات صفی ‌علیشاه.
۴٫ ابوالفتوح رازى، حسین بن على، (۱۴۰۸ق)، روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، ج ۱۲، تحقیق: محمد جعفر یاحقى و محمد مهدى ناصح، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.
۵٫ احمدی، محمدرضا، پرسشها و پاسخها، دفتر هفتم. پرسمان، منبع: سایت پرسمان،. http://www.porseman.org .
۶٫ ابوهلال عسکری، (۱۴۱۲ق)، فروق اللغات، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.
۷٫ ابن منظور، ابی ‌الفضل‌ جمال ‌الدین محمد بن‌‌ مکرم،‌ (۱۴۱۴)‏، لسان العرب، دار صادر، بیروت، چاپ سوم.
۸٫ ابن ابى الحدید، عزالدین ابو حامد، (۱۳۳۷ق)، شرح ‏نهج‏البلاغه، مصحح محمد ابوالفضل ‏ابراهیم، ‏قم، کتابخانه ‏عمومى ‏آیهالله‏ مرعشى ‏نجفى، چاپ اول.
۹٫ ابن عربی، محیی الدین، (۱۳۷۰)، فصوص الحکم، تهران، انتشارات الزهراء(س).
۱۰٫ ابن فارس، ابو الحسن، (۱۴۲۰)، معجم مقاییس اللّغه، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، شرکه مکتبه و مطعبه الحلبی، مصر.
۱۱٫ ابن نما، جعفر بن محمد، (۱۳۸۰)، مثیر الأحزان (در سوگ امیر آزادی)، قم، نشر حاذق.
۱۲٫ ابن ابی جمهور احسائی، (۱۹۸۳)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث النبویه، قم، چاپ مجتبی عراقی.
۱۳٫ احمدی، احمد (۱۳۸۳)، مقدمه‌ای بر مشاوره و روان‌درمانی»، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ سوم.
۱۴٫ احمدی، علی اصغر، (۱۳۸۷)، روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ ششم.
۱۵٫ …………، اصول تربیت، (۱۳۸۶)، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، چاپ ششم.
۱۶٫ احمدی، محمد رضا، (۱۳۸۰)، نقش صله رحم در بهداشت روانی، «معرفت»، شماره۴۶٫
۱۷٫ استورا، (۱۳۷۷)، تنیدگی یا استرس، ترجمه پریرخ دادستان، تهران، رشد.
۱۸٫ اتکینسون، ریتا ال، و دیگران، (۱۳۸۵)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی، محمدتقی، و دیگران، تهران، رشد.
۱۹٫ اشتهاردی محمدی، ‌محمد، (۱۳۸۵)، ‌داستان دوستان، ج۲، ‌قم، بوستان کتاب، چاپ اول.
۲۰٫ اسپنسرإِ. راتوس، (۱۳۷۸)، روانشناسی عمومی، ج۱، ترجمه حمزه گنجی، مؤسسه نشر ویرایش، بی‌‌‌جا.
۲۱٫ امینی، ابراهیم، (۱۳۸۱)، آیین تربیت، ج۱، قم، نشر اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۱٫
۲۲٫ امین، بانو سیده نصرت، (۱۳۶۱)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران، نشر نهضت زنان مسلمان.
۲۳٫ برنز، دیوید، (۱۳۸۵)، ده قدم تا شادی، مترجم: مهدی قراچه داغی، نشر آسیم، تهران، چاپ پنجم.
۲۴٫ براک وی، والاس، هربرت واینساکت، (۱۳۵۱)، مردان موسیقی، مترجم دکتر مهدی فروغ.
۲۵٫ البهی الخولی، (۱۹۷۷م)، آدم فلسفه تقویم الانسان و خلافته، القاهره، دار الاعتصام.
۲۶٫ باربارا. الف، اوکان، (۱۳۸۴)، ترجمه شهرام محمد خانی، تگنیک های مصاحبه و مشاوره، طلوع دانش.
۲۷٫ بروجردی، حسین، (بی تا)، جامع أحادیث الشیعه، محقق: اسماعیل تبار، احمد و مهوری، محمدحسین و حسینی، احمدرضا، تهران، فرهنگ سبز.
۲۸٫ بحرانى، سیدهاشم، (۱۴۱۳)، مدینه المعاجز، ج۵، تحقیق سید عزت‌اللّه مولایى الهمدانى، مؤسسه معارف اسلامى.
۲۹٫ بهرامی پور، منصوره و آتش‌‌‌پور، سید حمید، (۱۳۸۵)، اضطراب، آسیب شناسی و درمان، «تازه‌‌‌های رواندرمانی»(هیپنوتیزم)، شماره ۴۱ و ۴۲٫
۳۰٫ بسطامى، على بن طیفور، (۱۳۸۴)، منهاج النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح، تهران، نشر حکمت، مقدمه‏۲٫
۳۱٫ بهشتی، محمد، (۱۳۷۹)، «تربیت عواطف از منظر امیر المؤمنین امام علی(ع)»، مجله تربیت اسلامی، شماره۴٫
۳۲٫ برقی، محمّدبن خالد، (بی تا)، المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیه.
۳۳٫ پاینده، ابو القاسم، (۱۳۸۲)، ‏نهج الفصاحه، تهران، دنیاى دانش‏، چاپ چهارم.
۳۴٫ پاندر، کاترین، (۱۳۷۳)، قانون توانگری، مترجم: گیتی خوشدل، تهران، نشر مهر.
۳۵٫ پسندیده، عباس، (۱۳۸۴)، رضایت از زندگی، قم، دارالحدیث، چاپ پنجم.
۳۶٫ پور سید آقایی، مسعود، (۱۳۸۵)، حجاب میوه شناخت، قم، نشر حضور.
۳۷٫ پِروین، لورنس ای و جان، اولیور پی، (۱۳۸۱)، شخصیت(نظریه و پژوهش)، ترجمه محمد جعفر جوادی و پروین کدیور، تهران، آییژ، چاپ اول.
۳۸٫ پورسینا، زهرا، تأثیر گناه بر معرفت(با تکیه بر آرای آگوستین قدیس)، (۱۳۸۵)، قم، پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
۳۹٫ پلاچیک، روبرت، (۱۳۶۵)، هیجانها، ترجمه محمود رمضان زاده، مشهد، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
۴۰٫ پناهی، علی احمد(۱۳۸۲)، «راه کارهای ایجاد آرامش روان در زندگی فردی از منظر روایات»، معرفت، شماره۷۵٫
۴۱٫ پیر آلستون، میلتون یینگر، محمد لگنهاوزن(۱۳۷۶)، دین و چشم‌اندازهای نو، ترجمه غلامحسین توکلی، قم، ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌.
۴۲٫ تاوریس، ‌کارول(۱۳۷۹)، ‌روانشناسی خشم، ‌ترجمه احمد تقی پور و سعید درودی، ‌تهران، ‌نشر دایره.
۴۳٫ تریک، راجرز(۱۳۸۲)، انسان از دیدگاه ده متفکر، ترجمه رضا بخشایش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت.
۴۴٫ تمیمى آمدى‏، عبدالواحد(۱۳۶۶)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شرح آقا جمال الدین خوانسارى، تهران، دانشگاه تهران.
۴۵٫ تمیمى آمدى‏، عبد الواحد(۱۳۶۶)، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم‏، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
۴۶٫ توبی، ناتان، هراس(۱۳۸۵)، ترجمه میر حسن رییس زاده، «سمرقند»، ش ۱۳ و ۱۴٫
۴۷٫ تروور پاول، سیمون انرایت(۱۳۸۷)، فشار روانی، اضطراب و راههای مقابله با آن، ترجمه حسن صبوری مقدم، عباس بخشی پوررودسری، مشهد، به نشر.
۴۸٫ تسخیری، محمدعلی(۱۹۷۹)، التوازن فی الاسلام، بیروت، الدارالاسلامیه.
۴۹٫ جان ویلیام، نیوتن سالیوان(۱۳۸۳)، سلوک روحی بتهوون، مترجم: کامران فانی، انتشارات آگه.
۵۰٫ جان برزگی، مسعود و دیگران(۱۳۹۱)، آموزش اخلاق، رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان، بی جا، نشر ارجمند.
۵۱٫ جوادی آملی، عبدالله(۱۳۷۲)، انسان در اسلام، مرکز نشر فرهنگى رجاء، مقدمه و پاورقى: حمید پارسا، چاپ اول.
۵۲٫ ………………………..(۱۳۷۸)، مبادی اخلاق در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج۱۰)، قم، مرکز نشر اسراء.
۵۳٫ جورج و کریستیانی(۱۳۷۷)، مشاوره، نظریه‌‌‌ها و کاربرد، ترجمه رضا فلاحی و محسن حاجیلو، تهران، انتشارات رشد.
۵۴٫ جعفری، یعقوب(۱۳۷۶)، تفسیر کوثر، بی جا، انتشارات هجرت، چاپ اول.
۵۵٫ جعفری، محمدتقی(۱۳۶۸)، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی، قم، انتشارات اسلامی.
۵۶٫ جلالی، مهدی(۱۳۴۸)، روانشناسى براى زیستن، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم.
۵۷٫ جرجانی، علی بن محمد(۱۳۰۶)، کتاب التعریفات، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
۵۸٫ جیمز، ویلیام(۱۳۷۲)، دین و روان، ترجمه مهدی قائنی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
۵۹٫ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله(۱۳۴۱)، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، مجمع ذخایر اسلامی حاکم نیشابوری.
۶۰٫ حر عاملی، محمد بن حسن(۱۴۰۹)، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، آل البیت، قم، ‏ چاپ اول.
۶۱٫ حرانی، ابن شعبه(۱۴۰۴)، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم‏.
۶۲٫ حسنی بافرانی، طلعت، مهدوی راد، محمدعلی(۱۳۹۰)، منظومه باورهای بنیادین انسان سالم از دیدگاه قرآن، فلسفه دین، شماره ۱۱٫
۶۳٫ حجتی، سید محمدباقر(۱۳۶۷)، روان‏شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی، ج۲، ۱۳۶۷، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۶۴٫ حکیمی، محمدرضا و برادران(۱۳۸۰)، الحیات، ترجمه احمد آرام، تهران، ‏دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
۶۵٫ حقانی، ابوالحسن(۱۳۸۹)، روان شناسی کاربردی، ج۱، قم، اتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۶۶٫ حافظ المنذری(۱۹۷۷)، مختصر صحیح مسلم، به کوشش و تحقیق ناصرالدین الالبانی، بیروت، المکتب الاسلامی.
۶۷٫ حقى بروسوى، اسماعیل(بی تا)، تفسیر روح البیان، بیروت، دارالفکر.
۶۸٫ حسینی خامنه¬ای، بیانات در حرم مطهر رضوی، ۱/۱/۱۳۹۳،http://www.leader.ir..
۶۹٫ ………………….، کتاب حرف(بیانات مقام معظم رهبری) در سال ۱۳۷۹٫
۷۰٫ ………………….، بیانات رهبری در دیدار جوانان و دانشجویان سیستان و بلوچستان، ۶/۱۲/۱۳۸۱٫
۷۱٫ ………………….، بیانات رهبری در دیدار مردم آمل، ۲۱/۳/۱۳۷۷٫
۷۲٫ ………………….، بیانات مقام معظم رهبری، در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۷۰٫
۷۳٫ خمینی، سید روح الله(۱۳۷۳)، اربعین حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
۷۴٫ …………………………(۱۳۷۴)، صحیفه نور، ج۱۹، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۷۵٫ ……………………..(۱۳۵۸)، صحیفه نور، ج۸، بیانات امام در جمع کارکنان رادیو دریا، ۳۰/۴/۵۸٫
۷۶٫ …………………………(۱۳۸۲)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، چاپ هشتم.
۷۷٫ …………………………(۱۳۸۶)، مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، با مقدمه استاد سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ ششم.
۷۸٫ …………………………(۱۳۶۹)، صحیفه نور، ج۸، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۲/ ۴/ ۵۸٫
۷۹٫ …………………………(بی تا)، دیوان امام، مقدمه سید جلال الدین آشتیانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
۸۰٫ خلیلی، مصطفی(۱۳۷۹)، نقش نماز در شخصیت جوان، چاپ اول، قم، انتشارات زائر.
۸۱٫ خرمشاهی، بهاء الدین و مسعود انصاری(۱۳۷۶)، پیام پیامبر(ع)، تهران، نشر منفرد، ص۶۲۱٫
۸۲٫ خطیب بغدادی، ابی احمد بن علیّ(بی تا)، تاریخ بغداد، المدینه، المکتبه السلفیه.
۸۳٫ دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۹)، لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
۸۴٫ رضی، سیّد شریف(۱۳۷۹)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه ‏انتشارات ‏مشهور، قم، چاپ اول.
۸۵٫ دیلمی، شیخ حسن(۱۳۷۶)،‏ ارشاد القلوب، ترجمه سید عباس طباطبایى، قم، جامعه مدرسین، چاپ پنجم.
۸۶٫ دیلمى، شیخ حسن(۱۴۱۲)،‏ ارشاد القلوب إلى الصواب، ‏قم، شریف رضى، چاپ اول.
۸۷٫ رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر فخرالدین(۱۴۲۰)، مفاتیح الغیب، ج۱۷، بیروت، دار احیاء التراث العربى.
۸۸٫ راشدی، حسن(۱۳۷۷)، نمازشناسی، ج۲، تهران، ستاد اقامه نماز.
۸۹٫ رفیعی، بهروز(۱۳۸۸)، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(امام محمد غزالی)، ج۳، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۹۰٫ راغب اصفهانى، حسین بن محمد(۱۴۱۲)، المفردات فی غریب القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودى‏، دمشق بیروت، دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول.
۹۱٫ رضی، سیّد شریف(بی تا)، نهج البلاغه، قم، انتشارات دارالهجره.
۹۲٫ …………………..(۱۳۷۹)، نهج البلاغه، ترجمه ‏و شرح سید علی نقی فیض‏الاسلام، تهران، انتشارات ‏فقیه، چاپ پنجم.
۹۳٫ …………………..(۱۳۷۹)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، مؤسسه ‏انتشارات ‏مشهور، چاپ اول.
۹۴٫ …………………..(بی تا)، نهج‏ البلاغه، مصحح صبحى‏صالح، قم، مؤسسه دارالهجره.
۹۵٫ رابرت جى. رینگر(۱۳۶۵)، فروپاشى تمدن غرب، ترجمه احمد تقى پور، تهران، رسام.
۹۶٫ راه درخشان، محمد(۱۳۸۵)، ترس و شخصیت فردی. اجتماعی، «سمرقند»، ش۱۳ و۱۴٫
۹۷٫ زین العابدین علی بن الحسین(ع)(۱۳۷۶)، الصحیفه السجادیه، قم، دفتر نشر الهادى.
۹۸٫ زین‌‌الدین‌، بن‌ ‌علی ‌بن‌ ‌احمد ‌الجبعی‌ ‌العالمی‌(شهید ثانی)(۱۳۹۳)، مسکّن الفؤاد، قم، مکتبه بصیرتی.
۹۹٫ سجادی، سیدجعفر(۱۳۳۹)، فرهنگ مصطلحات عرفا، تهران، بوذرجمهری، ذیل واژه محبت.
۱۰۰٫ سیاسی، علی اکبر(۱۳۲۰)، روان شناسی پرورشی، دانشکده ادبیات، تهران.
۱۰۱٫ سید ابن طاووس‏(۱۳۴۸)، اللهوف على قتلى الطفوف، تهران، نشر جهان.
۱۰۲٫ سبحانی، جعفر(۱۳۶۰)، منشور جاوید، ج۱، قم، انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمنین علی(ع).
۱۰۳٫ سبحانی، جعفر(۱۳۶۰)، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج۸، بی جا.
۱۰۴٫ سبحانی‌نیا، محمّدتقی(۱۳۹۱)، نفس و ابعاد مهار آن در قرآن و حدیث، معرفت اخلاقی، سال سوم، شماره۱۱،(صص۳۷ ـ ۵۸).
۱۰۵٫ سبحانی نیا، محمدتقی(۱۳۸۶)، حدیث تندرستی، نشر همای غدیر.
۱۰۶٫ سیوطی، جلال الدین(۱۴۲۴)، درّ المنثور فی التفسیر بالمأثور، ج۱، الطبعه الأولی، قاهره، مرکز هجر للبحوث و الدراسات العربیه و الاسلامیه.
۱۰۷٫ سعدی حسنی(۱۳۴۵)، تاریخ موسیقی، صفی علیشاه، چاپ دوم.
۱۰۸٫ سهراب، عنایت الله(۱۳۴۹)، ازدواج در آستانه علم، اصفهان، انتشارات تأیید.
۱۰۹٫ سید ابن طاووس(۱۳۴۸)‏، اللهوف على قتلى الطفوف، تهران، نشر جهان.
۱۱۰٫ سلیمانی، فاطمه(۱۳۸۷)، «ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا»، مشکوه النور، ش۴۰٫
۱۱۱٫ شاملو، سعید(۱۳۶۳)، مکتب‏ها و نظریه‏ها در روان‏شناسی شخصیت، تهران، چهر.
۱۱۲٫ شیخ اشراق(۱۳۷۵)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح و مقدمه: هانرى کربن، سید حسین نصر، نجفقلى حبیبى، ج‏۴، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
۱۱۳٫ شاکری نیا، ایرج، تأثیر باورهای مذهبی بر بهداشت روانی انسان، مجله پیوند، شماره۲۵۷٫
۱۱۴٫ شورکی، مصطفی(۱۳۷۹)، رهایی از افسردگی، تهران، ارجمند.
۱۱۵٫ شریف، میان محمد و دیگران(۱۳۶۵)، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه گروه مترجمان زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، نشر دانشگاهی.
۱۱۶٫ الشیبانی، احمد بن محمد(ابن حنبل)(۱۴۱۴)، مسند احمد بن حنبل، تحقیق عبدالله محمد الدرویش، بیروت، دار الفکر.
۱۱۷٫ شریعتمداری، علی(۱۳۹۰)، تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، امیرکبیر.
۱۱۸٫ شعیری(۱۳۸۸)، کاشف الاستار، ترجمه شرف الدین خویدکى، تهران، کتاب فروشى اسلامیه.
۱۱۹٫ شفیع آبادی عبد الله و ناصری غلامرضا(۱۳۸۵)، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوازدهم.
۱۲۰٫ شرتونی، سعیدالخوری، (۱۴۰۳ق)، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
۱۲۱٫ شرقاوی، حسن محمد(۱۳۶۶)، گامی فراسوی روان شناسی اسلامی یا اخلاق و بهداشت روانی در اسلام، ترجمه سیدمحمدباقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۲۲٫ شولتز، دوان، الن شولتز، سیدنی(۱۳۸۵)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، نشر ویرایش.
۱۲۳٫ شرفی، محمدرضا(۱۳۸۹)، جوان و بحران هویت، تهران، انتشارات سروش..
۱۲۴٫ صدوق ابن باویه، محمد بن علی(۱۳۹۶)، مصادقه الاخوان، نجف، مطبعی الادب.
۱۲۵٫ …………………..(۱۳۸۹)، التوحید، قم، جامعه مدرسین.
۱۲۶٫ …………………..(۱۳۷۸)، عیون أخبار الرضا(ع)، نشر جهان، تهران، چاپ اول.
۱۲۷٫ …………………..(بی تا)، عیون أخبار الرضا(ع)، ج۱، ترجمه آقا نجفى اصفهانى، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.
۱۲۸٫ …………………..(۱۳۶۸)، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، منشورات رضى، چاپ دوم.
۱۲۹٫ …………………..(۱۳۶۲)، الخصال، دو جلدی، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول.
۱۳۰٫ …………………..(۱۴۰۳)، معانی الأخبار، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول.
۱۳۱٫ …………………..(۱۴۰۴)، من لا یحضره الفقیه‏، قم، جامعه مدرسین‏، چاپ دوم.
۱۳۲٫ ………………….(بی تا)، علل الشرائع، قم، داورى.
۱۳۳٫ ………………….(۱۴۰۰)، ألأمالی، بیروت، اعلمى، چاپ پنجم.
۱۳۴٫ صادقی، عبدالعزیز(۱۳۹۰)، نقش عاطفه در تربیت از دیدگاه پیامبر(ص)، نشریه سخن صبا، شماره سوم.
۱۳۵٫ صدر، سید محمدباقر(۱۳۸۱)، سنتهای تاریخ در قرآن، ترجمه و تحقیق سید جمال الدین موسوی اصفهانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات تفاهم.
۱۳۶٫ صداقت، محمد عارف(۱۳۸۲)، مهارتهای زندگی، قم، انتشارات مهر امیر المؤمنین(ع)، چاپ اول.
۱۳۷٫ ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م(۱۳۶۰)، اس‍ف‍ار ارب‍ع‍ه، ت‍ه‍ران، ال‍زه‍را(س‌).
۱۳۸٫ صفورایی پاریزی، محمد مهدی(۱۳۸۲)، «ایمان به خدا و نقش آن در کاهش اضطراب»، معرفت، ش۷۵٫
۱۳۹٫ صلیبا، جمیل(۱۳۶۶)، فرهنگ فلسفی(المعجم ‌الفلسفی)، ترجمه منوچهر صانعی دره ‌بیدی، تهران، نشر حکمت.
۱۴۰٫ طاهری، حبیب الله(۱۳۸۸)، نقش باورهای دینی در رفع نگرانی ها، قم، انتشارات زائر.
۱۴۱٫ طاهری نیا، احمد(۱۳۸۶)، «ارتباط گفتاری زن و مرد نامحرم از دیدگاه کتاب و سنّت»، نشریه معرفت، ش۱۲۲،(از ص۱۱۳ تا ۱۳۲).
۱۴۲٫ طبرى شیعى، محمّدبن جریر(۱۴۱۳)، دلائل الامامه، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیه، قم، مؤسسه بعثت.
۱۴۳٫ طبرسی، فضل بن حسن(۱۳۷۲)‏، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: با مقدمه محمد جواد بلاغی، تهران، ‏انتشارات ناصر خسرو.
۱۴۴٫ طبرسى، فضل بن حسن(۱۳۸۵)، مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار، نجف، حیدریه، چاپ دوم.
۱۴۵٫ طبرسی، شیخ حسن(۱۳۷۰)، مکارم الأخلاق، شریف رضى، قم، چاپ چهارم.
۱۴۶٫ طباطبایی، سید محمد حسین(۱۴۱۷)‏، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین‏، چاپ پنجم.
۱۴۷٫ طباطبایى، سیدمحمد حسین(بی تا)‏، نهایه الحکمه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوازدهم.
۱۴۸٫ طباطبایی یزدی، سید عباس(۱۳۸۹)، محبت از منظر قرآن و حدیث، آل فاضل، قم، چاپ اول.
۱۴۹٫ طوسی، خواجه نصیر الدین(۱۳۷۵)، شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات، ج‏۲، قم، نشر البلاغه.
۱۵۰٫ طوسی، محمد بن حسن(بی تا)‏، التبیان فی تفسیر القرآن‏، تحقیق و مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانی و احمد قصیر عاملی‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى‏.
۱۵۱٫ طالقانی سید محمود(۱۳۶۲)، پرتوی از قرآن، ج۵، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۱۵۲٫ طیب، سید عبد الحسین(۱۳۷۸)‏، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام.
۱۵۳٫ طریحی، فخر الدین(۱۳۷۵)،‏ مجمع البحرین،‏ تحقیق سید احمد حسینی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم.
۱۵۴٫ علوی، سیدجعفر(۱۳۸۹)، مهارت های زندگی با نگاه دینی(خودآگاهی، همدلی و حل مسئله)، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.
۱۵۵٫ جمیل صلیبا(۱۳۶۶)، فرهنگ فلسفی(المعجم ‌الفلسفی)، ترجمه منوچهر صانعی دره ‌بیدی، تهران، نشر حکمت.
۱۵۶٫ عطیّه، حسن علی و همکاران(بی تا)، المعجم الوسیط، ج۱، تهران، ناصر خسرو.
۱۵۷٫ عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه(۱۴۱۵ق)‏، تفسیر نور الثقلین، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم.
۱۵۸٫ عثمان، عبدالکریم(۱۳۶۱)، روان شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی، ترجمه سید محمد باقر حجتی، ج۲، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
۱۵۹٫ عمید، حسن(۱۳۶۰)، فرهنگ عمید، ۲ جلدی، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم.
۱۶۰٫ علم خواه، سید مصطفی، نشریه پرسمان، شماره ۲۹٫
۱۶۱٫ عیناثی، محمد بن محمد(۱۳۸۴)، الـمواعظ العددیه احادیث و حکم و مواعظ تبدا بالاحاد و تنتهی بالاثنی عشر، ج۱ ، قم، طلیعه نور.
۱۶۲٫ عبده، محمد، المنار(بی تا)، تالیف محمد رشید رضا، ۱۲ جلدی، بیروت، دارالمعرفه.
۱۶۳٫ غزالی، ابوحامد محمدبن محمد(۱۳۸۶)، إحیاء علوم الدین، بیروت، دار الکتاب العربی.
۱۶۴٫ غزالی، ابوحامد(۱۳۶۴)، احیاء علوم الدین، ترجمه خوارزمی، به کوشش خدیو جم، انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۶۵٫ غزالی، ابوحامد محمدبن محمد(۱۳۵۱)، إحیاء علوم الدین، ترجمه محمد خوارزمی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۱۶۶٫ فرانکل، ویکتور(۱۳۸۸)، خدا در ناخودآگاه، ترجمه ابراهیم یزدی، تهران، رسا.
۱۶۷٫ فلسفی، محمد تقی(۱۳۵۲)، جوان از نظر عقل و احساسات، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی.
۱۶۸٫ فلسفی، محمدتقی(۱۳۶۸)، الحدیت (روایات تربیتى)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
۱۶۹٫ فرانکن، رابرت(۱۳۸۸)، انگیزش و هیجان، ترجمه حسن شمس اسفندآباد و دیگران، تهران، نشر نی.
۱۷۰٫ فیض کاشانى، ملا محسن(۱۴۱۵)، تفسیر الصافى، تحقیق حسین اعلمى، انتشارات الصدر، تهران، چاپ دوم.
۱۷۱٫ …………………..(۱۴۱۷)، المحجه البیضاء فی تهذیب الإحیاء، تصحیح ‏و تعلیق: علی اکبر غفاری‏، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ چهارم.
۱۷۲٫ …………………..(۱۳۷۲)، راه روشن (ترجمه المحجه البیضاء)، ترجمه سید محمد صادق عارف‏، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، چاپ اول.
۱۷۳٫ فضل الله، سید محمد حسین(۱۴۱۹ق)، تفسیر من وحى القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر، چاپ دوم.
۱۷۴٫ قاضی قضاعی(۱۳۶۱)‏، شهاب الأخبار (با ترجمه)، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
۱۷۵٫ قائمی امیری، علی(۱۳۷۶)، مسئله ترس و اضطراب کودکان، تهران، انتشارات امیری.
۱۷۶٫ قاضى نعمان مغربى(۱۳۸۳)، دعائم الاسلام، بی جا، دارالمعارف.
۱۷۷٫ قمی، شیخ عباس(۱۳۸۰)، مفاتیح الجنان، انتشارات بلوغ، قم، چاپ چهارم.
۱۷۸٫ ……………………(بی تا)، سفینه البحار، نجف، مطبعه علمیه.
۱۷۹٫ قرائتى، محسن(۱۳۸۳)،‏ تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن.
۱۸۰٫ قرشی، سید علی اکبر(۱۳۷۱)، قاموس قرآن،‏ دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ ششم.
۱۸۱٫ …………………………(۱۳۷۷)، تفسیر أحسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، چاپ سوم.
۱۸۲٫ قشیری(۱۳۷۴)، رساله قشیریه، تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، چاپ چهارم.
۱۸۳٫ کارل، آلکسیس(۱۳۷۷)، نیایش، ترجمه علی شریعتی، تهران، الهام.
۱۸۴٫ کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب(۱۳۶۲)، الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.
۱۸۵٫ کلینی رازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب(بی تا)، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.
۱۸۶٫ کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب(۱۴۲۱)، شرح أصول الکافی، مولی محمد صالح مازندرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۱۸۷٫ کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب(۱۳۸۸)، فروع کافی، ج۲، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۱۸۸٫ کلبعلی (فیاض)، ایراندخت(۱۳۸۵)، رساله‌‌‌ی دکتری «بررسی عواطف از منظر فیلسوفان متاخر غرب و متفکران مسلمان با تاکید بر هیوم و غزالی و استخراج دلالتهای تربیتی آن»، استاد راهنما: علی شریعتمداری، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
۱۸۹٫ کوثری، یدالله(۱۳۸۶)، «حب و بغض در تحلیلی روان شناختی با نگاهی به آیات و روایات»، معرفت، شماره ۱۱۲٫
۱۹۰٫ کریمی، یوسف(۱۳۸۳)، روان‏شناسی شخصیت، تهران، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ نهم.
۱۹۱٫ کارنگی، دیل(۱۳۸۹)، آیین زندگی، ته‍ران، نشر پ‍ی‍م‍ان‌‏، چاپ دهم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱۹۲٫ کاشانى ملا فتح الله(۱۳۳۶)، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، تهران، کتابفروشى محمد حسن علمى.
۱۹۳٫ گنابادى، سلطان محمد(۱۴۰۸)، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، ج۲، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
۱۹۴٫ گنجی، حمزه(۱۳۷۶)، بهداشت روانی، تهران، ارسباران.
۱۹۵٫ گلمن، دانیل(۱۳۸۳)، هوش هیجانی، ترجمه‌ نسیرین پارسا، تهران، انتشارات رشد.
۱۹۶٫ گیلانی، عبدالرزاق(۱۳۷۷)، مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، بی جا، انتشارات پیام حق، چاپ اول.
۱۹۷٫ گروه نویسندگان حدیث زندگی، ۱۳۸۶، جوان، هیجان و خویشتنداری، قم، موؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
۱۹۸٫ لطف آبادی، حسین(۱۳۸۵)، روان شناسی رشد، ج۲، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
۱۹۹٫ لوئیز ال. هی(۱۳۸۷)، افکار قلبی، مترجمان الهام آرام نیا ، شمس الدین حسینی، تهران، نسل نواندیش.
۲۰۰٫ ماناسیس، کاتارینا(۱۳۸۶)، کلیدهای مقابله با اضطراب در کودکان و نوجوانان، ترجمه فرناز فرود، تهران، مؤسسه انتشارات صابرین.
۲۰۱٫ مجلسی، محمدباقر(۱۴۰۳)، بحارالانوار لدر الاخبار الائمه الاطهار، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت.
۲۰۲٫ ……………………..(۱۳۷۰)مجلسی، محمّدباقر، مرآه العقول، ج۸، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
۲۰۳٫ ……………………..(۱۳۷۸)، بحارالانوار(ایمان و کفر)، ج۲، ترجمه عزیز الله عطاردى، تهران، انتشارات عطارد.
۲۰۴٫ مخبر دزفولى، عباس(۱۳۶۸)، فلسفه و قرآن در زمینه المیزان، چاپ دوم، ۱۳۶۸٫
۲۰۵٫ محمودی، سیدمحسن(۱۳۸۶)، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید(ج۴-۳)، ورامین، نشر صاحب الزمان(عج).
۲۰۶٫ میبدی، احمد بن ابی سعد رشیدالدین(۱۳۷۱)، کشف الأسرار و عده الأبرار، تحقیق علی اصغر حکمت، تهران، ‏انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم‏.
۲۰۷٫ مراغى، احمد بن مصطفى(بی تا)، تفسیر المراغى، بیروت، داراحیاء التراث العربى.
۲۰۸٫ مکارم شیراری، ناصر(۱۳۷۴)، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
۲۰۹٫ مصطفوی، حسن(۱۳۷۱)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
۲۱۰٫ مدرسی، سید محمد تقى(۱۳۷۷)، تفسیر هدایت، ترجمه مترجمان، مشهد، بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول.
۲۱۱٫ مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۷۹)، اخلاق در قرآن، ج۱، نگارش: محمدحسین اسکندری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲۱۲٫ مصباح یزدی، محمد تقی(۱۳۷۶)، اخلاق در قرآن، ج۲، تحقیق و نگارش: محمد حسین اسکندری، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲۱۳٫ مصباح یزدی، محمدتقی، انسان‌شناسی در قرآن(۱۳۹۲)، تنظیم: محمود فتحعلی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲۱۴٫ مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۸۲)، خودشناسی برای خودسازی، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره).
۲۱۵٫ مصباح، علی و دیگران(۱۳۷۴)، روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی، ‌تهران، ‌انتشارات سمت، ‌چاپ اول.
۲۱۶٫ محمدی، محمد رضا(۱۳۷۹)، «جنبه‌های مهم شخصیت نوجوان»، معرفت، ش ۳۸٫
۲۱۷٫ محمدی، علی رضا(۱۳۸۵)، «شادی در لیبرالیسم»، پرسمان، ش۴۳٫
۲۱۸٫ مطهری، جمشید(۱۳۸۰)، «به سوی سلامت روان»، معرفت، ش ۴۶، (ص۲۰ تا ۲۸).
۲۱۹٫ مطهری، مرتضی، انسان در قرآن(مقدمه¬ای بر جهان بینی اسلامی)، قم، انتشارات صدرا.
۲۲۰٫ …………………..(۱۳۸۰)، جاذبه و دافعه علی(ع)، قم، انتشارات صدرا.
۲۲۱٫ …………………..(۱۳۷۷)، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج۲، قم، انتشارات صدرا.
۲۲۲٫ …………………..(۱۳۷۲)، تکامل اجتماعی انسان، قم، انتشارات صدرا، چاپ هفتم.
۲۲۳٫ …………………..(۱۳۷۱)، تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، چاپ نوزدهم.
۲۲۴٫ م‍زل‍و، آب‍راه‍ام‌ ه‍رول‍د(۱۳۷۵)، ان‍گ‍ی‍زش‌ و شخصیت(Motivation and personality)، ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د رض‍وان‍ی، م‍ش‍ه‍د، نشر آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌.
۲۲۵٫ مرادخانی تهرانی، احمد(۱۳۸۶)، سنتهای اجتماعی الهی در قرآن، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی.
۲۲۶٫ مجد، محمد(۱۳۸۵)، روانشناسی زن و مرد، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال، چاپ چهارم.
۲۲۷٫ معن، شیخ حسین(۱۳۸۷)، تربیت توحیدی و نقش آن در پی ریزی شخصیت اسلامی، ترجمه احمد ناظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۲۲۸٫ موسوی لاری، سید مجتبی(۱۳۸۶)، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم.
۲۲۹٫ مولوی، جلال الدین محمّد بن سلطان العلما(۱۳۸۱)، مثنوی معنوی، تصحیح: محمدرضا برزگر خالقی، قزوین، انتشارات سایه گستر، دفتر اول.
۲۳۰٫ محمدی ری شهری، محمد(۱۳۷۹)، دوستی در قرآن و حدیث، ترجمه سیدحسن اسلامی، قم، دارالحدیث.
۲۳۱٫ ………………………………..(۱۴۱۶)، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث.
۲۳۲٫ محمّدی ری شهری، سید محمود طباطبایی نژاد و سید روح الله سید طبایی(۱۳۸۸)، دانش نامه امام حسین(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، ج۶، ترجمه مسعودی، عبدالهادی و همکاران، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
۲۳۳٫ مدرسی، سید محمدتقی(۱۴۱۹ق)، ‏من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، چاپ اول.
۲۳۴٫ مهیار، رضا(بی تا)، فرهنگ ابجدی عربی. فارسی، بی جا.
۲۳۵٫ مراغى، احمد بن مصطفى(بی تا)، تفسیر المراغى، ج۲۵، داراحیاء التراث العربى، بیروت.
۲۳۶٫ موسوی لاری، سیدمجتبی(۱۳۸۶)، رسالت اخلاق در تکامل انسان، قم، بوستان کتاب.
۲۳۷٫ موسوی خوئی، سیدابوالقاسم(۱۳۸۶)، مصباح الاصول، تهران، موسسه احیاء آثار امام خویی.
۲۳۸٫ مؤلفان(۱۳۸۵)، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، قم، سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
۲۳۹٫ منذری، عبدالعظیم ‌بن‌ عبدالقوی(۱۳۸۸)، الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
۲۴۰٫ مفید(۱۴۱۳)، أمالی المفید، کنگره شیخ مفید، قم، چاپ اول.
۲۴۱٫ میبدى، احمد بن ابى سعد رشیدالدین(۱۳۷۱)، کشف الأسرار و عده الأبرار، ج۲، تحقیق على اصغر حکمت، ‏تهران، انتشارات امیرکبیر.
۲۴۲٫ مجله دارو و درمان، سال دهم، ش۹ و ۱۰ بهمن ۱۳۷۱؛ و ش۱۱ و ۱۰ اسفند ۱۳۷۱٫
۲۴۳٫ میرشاهی، پوران(۱۳۸۲)، ماده وجود زن، کندوکاوی درباره ذات زنانگی، تهران، نشر میرشاهی.
۲۴۴٫ مدرسی، سید محمدتقی(۱۴۱۹)، ‏من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، چاپ اول.
۲۴۵٫ میزیاک و سکستون(۱۳۸۱)، تاریخچه و مکاتب روان شناسی، ترجمه احمد رضوانی، تهران، انتشارات پاد راه.
۲۴۶٫ مصطفوی، حسن(۱۳۷۱)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
۲۴۷٫ ناصف، منصور علی(۱۹۷۵)، التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول، دارالفکر، القاهره، ط۴٫
۲۴۸٫ نصر، سید حسین(۱۳۸۷)، جوان مسلمان و دنیای متجدد، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، طرح نو.
۲۴۹٫ نصیری، علی، ویژگی¬های قرآن از نگاه امام خمینی(ره)، شیعه شناسی، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۱۴(۳۰ صفحه، از ۷۳ تا ۱۰۲).
۲۵۰٫ النمازی الشاهرودی الشیخ علی(۱۴۱۹)، مستدرک سفینه البحار، تحقیق وتصحیح : الشیخ حسن بن علی النمازی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
۲۵۱٫ نباتی، محمد، تأثیر دین بر کاهش اضطراب، روزنامه کیهان، ش۱۸۹۸۸، ص۱۸ (ستون معارف)، ۱۱/۱۰/۱۳۸۶٫
۲۵۲٫ نساجی زواره، اسماعیل، عشق و محبت حقیقی در آینه وحی، مجله درسهایی از مکتب اسلام، ش۵۰۸، ۱۳۸۲٫
۲۵۳٫ نباتی، محمد، تأثیردین بر کاهش اضطراب، روزنامه کیهان، ش۱۸۹۸۸، ص۱۸ (ستون معارف)، ۱۱/۱۰/۱۳۸۶٫
۲۵۴٫ نراقی، ملا مهدی(۱۳۷۷)، علم اخلاق اسلامی، ج۲، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، انتشارات حکمت.
۲۵۵٫ نجاتی، محمدعثمان(۱۳۸۸)، قرآن و روانشناسی، ترجمه عباس عرب، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد.
۲۵۶٫ نجاتی، محمدعثمان(۱۳۸۸)، حدیث و روان شناسی، ترجمه حمید رضا شیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، چاپ دوم.
۲۵۷٫ نجاتی، محمدعثمان(۱۹۵۵)، علم النفس فی حیاتنا الیومیه، الناشر کتب تراث.
۲۵۸٫ نوری، حاج میرزا حسین(بی تا)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، دار ابن کثیر، بیروت.نیک زاد، عباس(۱۳۸۳)، «روابط زن و مرد از دیدگاه اسلام، ترویج، تعطیل، تعدیل؟»، کتاب زنان، شماره ۲۵٫
۲۵۹٫ وُلمن، بِنجامین(۱۳۷۵)، اختلالات روان تنی، ترجمه بهمن نجاریان و دیگران، تهران، رشد.
۲۶۰٫ وین دایر(۱۳۸۹)، نقاط ضعف شما، ترجمه اصغر سجادیان، تهران، نشر عطایی، چاپ ششم.
۲۶۱٫ ورام، ابن ابی فراس‏(بی تا)، مجموعه ورام(تنبیه الخواطر)، قم، مکتبه فقیه، چاپ اول.‏
۲۶۲٫ یداله پور، دکتر بهروز، فاضلی کبریا، مهناز، روان شناسی شخصیت سالم از منظر قرآن، دو فصلنامه قرآن و علم ، شماره ۱۰، سال هفتم، شماره۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫
۲۶۳٫ یونگ، کارل گوستاو(۱۳۹۱)، روان‌شناسی و دین، ترجمه فواد روحانی، تهران، نشر علمی و فرهنگی.
۲۶۴٫ هارولد کاپلان و بنیامین سادوک(۱۳۷۳)، خلاصه روان پزشکی، علوم رفتاری و روان پزشکی بالینی، ترجمه نصرت الله پورافکاری، تهران، آزاده.
۲۶۵٫ الهندی، علی المتقی بن حسام الدین(۱۳۹۷)، کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال، تصحیح: صفوی السقا، بیروت، مکتبی التراث الاسلامی، چاپ اول.
۲۶۶٫ هی، لوئیز(۱۳۹۱)، شفای زندگی، مترجم: گیتی خوشدل، تهران، انتشارات فروزش.
۲۶۷٫ هنری لو پیرلو(بی تا)، استرس دائمی، ترجمه عباس قریب، مشهد، درخشش.
۲۶۸٫ هورناى، کارن(۱۳۴۷)، عصبانى هاى عصر ما، ترجمه ابراهیم خواجه نورى، تبریز، کتاب فروشى امید.
نرم افزارها و سایت¬ها
۱٫ نرم افزار جامع التفاسیر.
۲٫ نرم افزار گنجینه روایات.
۳٫ نرم افزار جامع الأحادیث.
۴٫ نرم افزار منهج النور.
۵٫ سایت تابناک، آمار سقط جنین در جهان از مرز ۳۳ میلیون گذشت. کد خبر: ۱۹۷۴۰۲، ۲۴/۷/۱۳۹۰٫
(http://www.tabnak.i).
۶٫ سایت قاصدک نیوز، آمار سقط جنین دختران نوجوان انگلیسی، کد خبر:۱۳۹۷۰، ۱۲/۱۰/۱۳۹۰٫
(http://www.ghasednews.ir).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جوان و شخصیت سالم از منظر قرآن و حدیث ۳۰۱ ص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: شبکه دانش
  • فروشنده: مدیر کل بازارچه
  • آدرس: کرمان
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
برو بالا