دسته بندی محصولات

فروشگاه

طراحی و ساخت کنترل دور موتور AC دو کاناله توسط میکروکنترلر AVR 98ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب
عنــــــــــــــوان صفحه
مقدمه ۵
موتورهای القائی قفس سنجابی ۶
اینورتر ۱۸
کاربرد اینورترها در صنعت ۱۹
دسته بندی اینورترها از لحاظ کارکرد ۱۹
اصول کار مدارات اینورتری ۲۰
پارامترهای کارآیی اینورتر ۲۳
اصول کار اینورترهای پل تکفاز ۲۴
اصول کار اینورترهای سه فاز ۲۶
هدایت ۱۸۰ درجه‌ای ۲۸
هدایت ۱۲۰ درجه‌ای ۳۰
روشهای کنترل ولتاژ اینورترهای تکفاز و سه فاز ۳۱
روشهای مدولاسیون پیشرفته ۳۲
اینورترهای پل تکفاز ۳۳
اینورتر پل سه فاز ۴۱
قدرت برگشتی اینورتر ۴۹
کم کردن هارمونیک در اینورتر ۵۱
اینورترهای تریستوری با کموتاسیون اجباری ۵۵
اصول کار اینورترهای منبع جریانی ۵۵
کاربرد اینورترهای با تغذیه جریان در صنعت ۵۶
عملکرد کلی اینورترها منبع جریان ۵۶
حالت عملکرد اینورتر ۵۸
نکاتی در طراحی مدار اینورتر ۶۲
اسنابرها ۶۳
اسنابرهای مربوط به IGBTها ۶۵
بازیافت انرژی از اسنابرها ۶۷
روشهای PWM برای اینورتر ولتاژ ۶۸
روش های کنترل ولتاژ ۶۸
روش های کنترل جریان ۷۰
تشریح اطلاعات Hcpl-316j ۷۳
خرابی مدار نمونه رانشگر سویچ IGBT را محافظت می‌کند ۷۴
شرح عملیات در طول حالت خرابی ۷۴
کنترل خارجی ۷۵
شرح محصول ۷۶
نکته‌ها ۷۹
معرفی شناسایی و محافظ خرابی ۸۱
اطلاعات درخواستها ۸۲
مدار درخواست پیشنهادی ۸۴
توصیف عملکرد زمانی ۸۵
عملکرد زمان ۸۵
وضعیت غیرصحیح ۸۶
بازدارندگی ۸۶
تخلیه آهسته سوئیچ IGBT در طول حالت خرابی ۸۷
زمان آزمایشی آشکارسازی Desat اشتباه ۸۸
حبس ولتاژ ۸۹
نمودار مدار عملکردی ۹۰
IC ورودی ۹۰
IC خروجی ۹۱
خاموش کردن موضعی و راه اندازی موضعی ۹۱
خاموش کردن کلی و راه اندازی کلی ۹۲
راه اندازی خودکار ۹۳
راه اندازی پس از یک حالت اشتباه ۹۵
خصوصیات میکروکنترلر ATmega32 ۹۶
ضمیمه
ATmega32
Hcpl-316j
IGBT 6mbi15L-120
DC-DC Convertor
Snubber Circuit

مقدمه :
اگر یک موتور القائی سه فاز به شبکه ای با ولتاژ و فرکانس ثابت وصــل شـود، در این صورت پس از راه اندازی درسرعتی حوالی سرعت سنکرون
خواهد چرخید. گفتنی است با افزایش گشتاور بار سرعت به میزان کمی کاهش می یابد، لذا این موتورها تقریباً از نوع موتورهای سرعت ثابت فرض می شوند. اما در برخی از صنایع لازم است که سرعت موتور در یک محدوده و طیف نسبتاً وسیعی تغییر کند. موتورهای DC به طور سنتی برای مواردی که کنترل سرعت مورد نیاز است مورد بهره برداری قرار می گیرند اما موتورهای DC گران بوده و به تعمیرات و نگهداری در زمینه کموتاتور و جاروبک نیاز دارد ولی برعکس موتورهای القائی به ویژه نوع قفس سنجابی آن ارزان و جان سخت بوده و کموتاتور نیز ندارد و لذا برای سرعت های زیاد بسیار مناسب اند. امروزه با پیشرفت علم الکترونیک قدرت و پیدایش کنترل کننده های حالت جامد، کنترل سرعت یا کنترل دور موتورهای القائی رو به تکامل است اما این کنترل کننده ها نسبتاً گران بوده و زمان می طلبد تا به صورت ارزان در دسترس عموم قرار بگیرد.

موتور القائی قفس سنجابی:
اساس موتور القائی رتور قفسی در شکل نشان داده شده است.

موتور القائی چهار قطبی در لحظه ای که ولتاژ فاز A بیشترین مقدار را داراست
الف) جریان مغناطیس کننده استاتوربرای ایجاد شار
ب) چگونگی انعکاس جریان های القاشده دررتورواستاتور
پ) توزیع کل جریان لحظه ای
برای ایجاد شار در فاصله هوائی جریان مغناطیس کنندگی باید برقرار شود. این جریان نسبت به ولتاژ ْ۹۰ تأخیر دارد. حرکت شار در میان هادی‌ها، در سیم‌پیچی رتور که نظیر یک قفس بسته اتصال کوتاه شده است ولتاژ القاء می‌کند و لذا جریان ایجاد می‌شود، به علت رفتار سلفی سیم پیچی‌ها، جریان القائی نسبت به ولتاژ تأخیر خواهد داشت. این جریان توسط ترانسفورمر و برای تعدیل جریان رتور برقرار می‌شود. تأثیر متقابل جریان رتور و شار بر یکدیگر گشتاوری هم جهت با میدان دوار ایجاد می‌کند.
برای القای ولتاژ و در نتیجه ایجاد جریان و گشتاور در رتور، رتور باید همیشه با سرعتی متفاوت با سرعت سنکرون گردش نماید. سرعت رتور نسبت به سرعت سنکرون شار استاتور به عنوان لغزش شناخته می‌شود و
با S نشان داده می شود.

فرکانس جریان القا شده در رتور S برابر فرکانس استاتور می باشد یعنی:
(۲) F2=SF1
اندیس ۱: برای استاتور و اندیس ۲ برای رتور به کار می‌رود.
زمانی که سرعت رتور به سرعت سنکرون نزدیک شود، راکتانس سلفی (که با فرکانس لغزش متناسب است) کمتر است. بنابراین، جریان از نظر فازی به ولتاژ نزدیک‌تر می‌شود. کاهش اختلاف فاز، ضریب توان بهتری را در استاتور نتیجه می‌دهد. با توجه به خاصیت سلفی موتورهای رتور قفسی ضریب توان این موتورها همیشه پس فاز است.
توانی که از طریق فاصله هوایی منتقل می‌شود باید با شار دوار در ارتباط باشد. توان فاصله هوائی که به رتور اعمال می‌شود برابر حاصل‌ضرب گشتاور در سرعت سنکرون است و داریم:
Pag=TWsyn توان فاصله هوایی (۳)
توان خروجی (با صرف نظر از اصطکاک و تلفات آهنی) برابر حاصل‌ضرب گشتاور یاد شده در سرعت رتور است که نتیجه می‌دهد:
Pout=TWr=T(1-S)Wsyn توان خروجی رتور (۴)
اختلاف دو توان معرف تلفات در هادی‌های مدار رتور است. نکته حائز اهمیتی که از روابط ۴و۳ حاصل می‌شود این است که:
η < (۱-S) راندمان (۵) اگر از مقاومت سیم‌پیچی استاتور و راکتانس نشتی آن صرفنظر شود می‌توان شار را برای تمامی بارها ثابت و متناسب با ولتاژ اعمال شده به استاتور در نظر گرفت. با استفاده از مقادیر مقاومت روتور در هر فاز R2 و اندوکتانس آن در هر فاز L2 که به طرف استاتور منتقل شده اند.(با اعمال مجذور نسبت تبدیل) شکل زیر شرایط الکتریکی را برای راکتانس و ولتاژ ورودی متناسب با لغزش نشان می دهد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “طراحی و ساخت کنترل دور موتور AC دو کاناله توسط میکروکنترلر AVR 98ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک