دسته بندی محصولات

فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع ۱۲۶ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع ۱۲۶ ص

قیمت : ۱۲,۶۰۰ تومان

توضیحات

مقدمه
هدف اصلی
عبارت کیفیت گاهی اوقات به عنوان مترادف کلمه قابلیت اطمینان برای نشان دادن وجود منبع قدرت مناسب و مطمئن بکار می رود . تعریف جامع تر به صورت « کیفیت سرویس » مطرح شده است که شامل سه نقطه نظر قابلیت اطمینان منابع تغذیه ، کیفیت توان تحویل داده شده و نیز تهیه و دسترسی به اطلاعات شبکه است . با استفاده از عناوین مقالات و پروژه های مختلف در سالهای اخیر می توان کیفیت توان را کیفیت ولتاژ نیز تعریف کرد . با افزایش اعمال کنترل با استفاده از سیستمهای الکترونیک قدرت در شبکه های انتقال و شرکنهای توزیع ، تعریف دوم کیفیت توان مقبولیت بیشتری پیدا نموده است .
اکثر کارهای پیشین در زمینه کیفیت توان با مسئله هارمونیکها مرتبط بوده است در حالیکه اعوجاج هارمونیکها یکی از مشکلات فزاینده کیفیت است ، مفهوم وسیع تر کیفیت توان شامل تغییرات گذرا و غیر پریودیک شکل موج ایده آل نیز میگردد. چنین انحرافاتی برای ارزیابی سازکاری الکترو مغناطیسی( E M C ) به کار می رود، موضوعی که شامل عملکرد مناست تجهیزات و سیستم ها بدون تداخل با یکدیگر و یا تداخل ناشی از دیگر تجهیزات سیستم بر روی خود تجهیز است . چون سیستم قدرت وسیله ای برای انتقال تداخلات بین مصرف کنندگان مختلف است لذا مشخصه مهم کیفیت سیستم قدرت شامل قابلیت سیستم قدرت در انتقال و تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان در محدوده های مشخص شده توسط استانداردهای E M C میباشد .
در این قسمت هدف اصلی یعنی کیفیت توان سیستم های قدرت ، همراه با تشریح اجمالی انحرافات ایجاد شده در شکل موج ها و اثر این انحرافات بر روی عملکرد سیستم قدرت مورد بحث و بررسی قرار میگیرد . این موارد سپس با مقدمه ای اجمالی به مبحث مونیتورینگ و روشهای تخمین حالت که در بررسی و ارزیابی کیفیت توان مورد استفاده قرار میگیرند ، دنبال می شود .
اغتشاشات
در مبحث کیفیت توان ، اغتشاش همان انحراف موقتی از حالت دائمی شکل موج است که به علت خطاهای کوتاه مدت و یا تغییرات ناگهانی در سیستمهای قدرت ایجاد می شود . اغتشاشات براساس نظریه I E C شامل فرورفتگی و لتاژ ، قطعی های کوتاه مدت ، افزایش ولتاژ و گذرا های ضربه ای و نوسانی است .
فرورفتگی ولتاژ ( کاهش کوتاه مدت ولتاژ )
فرورفتگی ولتاژ ، به کاهش ناگهانی (بین ۱۰% تا ۹۰% ) ولتاژ در یک نقطه از سیستم الکتریکی گفته میشود که از نیم سیکل تا چند ثانیه طول می کشد ( شکل ۱ ـ ۱ ) . فرورفتگی هایی که دوام آنها کمتر از نیم سیکل است به صورت گذرا در نظر گرفته می شوند .
فرورفتگی ولتاژ ممکن است به علت عملیات کلید زنی ناشی از قطع شدن منبع تغذیه ، عبور جریان های بالا ناشی از راه اندازی بارهای موتوری بزرگ یا عبور جریان های خطا بوجود آید . این وقایع ممکن است ناشی از مشترکین یا خطا در شبکه برق باشد . دلیل اصلی فرورفتگی های لحظه ای ولتاژ ، احتمالاً بر خورد صاعقه می باشد .
فرورفتگیها بر حسب زمان در سه گروه دسته بندی می شوند : ۴ سیکلی ( زمان تقریبی بر طرف شدن خطا ) ، ۳۰ سیکلی ( زمان باز بست لحظه ای کلیدهای قدرت ) و ۱۲۰ سیکلی ( زمان بازبست تأخیری کلید های قدرت ) . در اکثر مواردی که امروزه مشاهده می شوند اثر فرورفتگی ولتاژ بر تجهیزات بستگی به مقدار فرورفتگی ولتاژ و مدت زمان تداوم فرورفتگی دارد . مطالعات نشان میدهد که حدود @ مواقع این کاهش ، به اندازه ای است که از میزان تحمل قابل قبول داده شده در استاندارد تجهیزات کامپیوتری بیشتر است . از دیگر تأثیرات ممکن میتوان به : خاموشی لامپ های تخلیه ، عملکرد نادرست ادوات کنترلی ، نوسان سرعت یا توقف موتورها ، فرمان قطع کنتاکتورها ، عدم کارکرد مناسب سیستم کامپیوتری یا خطا در کموتاسیون اینورتورها اشاره نمود . راه حل ممکن برای رفع فرورفتگی های ولتاژ استفاده از منابع قدر ت غیر قابل قطع یا بهبود دهنده توان می باشد .

قطعی های کوتاه مدت
قطعی کوتاه مدت را می‌توان به عنوان کمبود ولتاژی با دامنه ۱۰۰% در نظر گرفت ( شکل ۱ ـ ۲ ) . دلایل وقوع این پدیده سوختن فیوز یا باز شدن کلیدهای قدرت و یا تأثیر یک قطعی در بخش بزرگی از سیستم است . به عنوان مثال : قطعی های منابع تغذیه به مدت چند سیکل ( در یک کارخانه شیشه سازی ) یا چند ثانیه ( در یک مرکز کامپیوتر ) ممکن است موجب صدها هزار دلار خسارت شود حفاظت اصلی مصرف کننده در مقابل چنین اتفاقی نصب منابع قدرت غیر قابل قطع است .
برآمدگی ولتاژ ، افزایش ولتاژ کوتاه مدت
بر آمدگی ولتاژ که در شکل ۱ ـ ۳ نشان داده شده است یک افزایش در مقدار موثر است که گاهی اوقات با فرورفتگی ولتاژ همراه است . برآمدگی ولتاژ معمولاً روی فازهای بدون خطای یک سیستم سه فاز ظاهر می شود و ناشی از خطای تک فاز در همان سیستم است . علت دیگر آن حذف بار می باشد که پس از آن ولتاژ بالا میرود . برآمدگی های ولتاژ می توانند کنترلرهای الکتریکی و راه اندازهای موتورهای الکتریکی را از کار بیندازد . به ویژه راه اندازها با قابلیت تنظیم سرعت که به دلیل سیستم حفاظت داخلی شان از کار می افتند . برآمدگی ولتاژ هم چنین بر قطعات ظریف کامپیوتر تاثیر نامناسب گذاشته و باعث کوتاه کردن طول عمر آنها میگردد راه حلهای ممکن برای محدود کردن این مشکل همانند آنچه که در مورد کمبودها عنوان شد استفاده از منابع قدر ت غیر قابل قطع و بهبود دهنده ها است .

گذراها
اختلالات با دوره زمانی کوتاه تر از بر آمدگیها و فرورفتگی ها در گروه گذراها د سته بندی می شوند این اختلالات به علت تغییرات ناگهانی در سیستم قدرت بوجود می آیند .
بر اساس مدت تداوم آنهاا، اضافه ولتاژهای گذرا را می توان به دو گروه موج کلیدزنی (بادوامی در رنج میلی ثانیه) و ضربه ( بادوامی در رنج میکرو ثانیه ) تقسیم نمود .
موجها ، پالسهای پرانرژی هستند که از اغتشاشات ناشی از کلیدزنی در سیستم قدرت بوجود میآیند و یا در نتیجه تشدید در مدارهایی که با عناصر کلیدزنی در ارتباط هستند بوجود می آیند . این موج‌های پالسی شکل به علت تغییر پله‌ای و ناگهانی بار نیز بوجود می‌آیند به ویژه ، کلیدزنی خازنی می تواند سبب تشدید شده و به اضافه ولتاژی که گاهی سه یا چهار برابر مقدار ولتاژ نامی است منجر گردد . چنین حالتی می تواند به آسیب ( خرابی ) ادوات و تجهیزات حفاظتی منجر شود . به طور خاص ،کنترلرهای الکترونیکی موتورهای صنعتی در برابر این گذراها حساس هستند .
شکل ۱ ـ ۴ ایجاد کلیدزی نوسانی ناشی از بازشدن اولیه و همراه با باقی ماندن شارژ بر روی خازن تا جرقه بعدی را نشان می دهد . موج ضربه که در شکل ۱ ـ ۵ نشان داده شده است نتیجه بر خورد مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه، قوس زدن ، شکست عایقی و غیره است .
حفاظت در مقابل موجهای گذرا و ضربه ها از طریق منحرف کننده های موج ضربه ، فاصله های هوایی در ولتاژهای بالا و دیود با رفتار شکست بهمنی در ولتاژهای پایین انجام می شود .

مراجع

۱- ارزیابی کیفیت توان

مولفین: جی آریلاگا – ان.آر.واتسون – اس.چن
مترجمین : دکتر سید حسین حسینیان- عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندس حسین کیانی و مهندس فرح امیری – کارشناسان ارشد برق منطقه ای غرب

ناشر : مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۲-ارزیابی فلیکر ناشی از کارخانه فولاد آلیاژی ایران واقع در استان یزد

مولفین:مهندس امیر حسین حاجی میر آقا – مهندس داود جلالی
پژوهشگاه نیرو- پژوهشکده برق

۳-Distribution planners Manual, Section 10: Flicker Control in Distribution Sistems, Canadian Electrical Association ( CEA ) ,1981.

۴- IEC 868 ,Flickermeter , Functional and Design Specifications , 1986.

۵- A. Robert , M. Couvreur , Arc Furnace Flicker Assessment and prediction , CIRED 1989 , pp. 97-101.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “فلیکر های ولتاژ در شبکه های توزیع ۱۲۶ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک