دسته بندی محصولات

فروشگاه

کوره های القایی در فرکانس شبکه ۹۹ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

کوره های القایی در فرکانس شبکه ۹۹ ص

قیمت : ۹,۹۰۰ تومان

توضیحات

خلاصه
کلمات کلیدی: گرمایش القائی – کوره القائی – کوره بدون هسته – کوره کانالی – متعادل کردن بار – تصحیح ضریب قدرت
امروزه کوره های القائی یکی ازاساسی ترین نیازهای صنعت می باشد و درواقع می توان گفت بسیاری ازصنایع به نوعی به این نوع کوره ها وابستگی دارند. این کوره ها انواع مختلفی دارند که دراین پایان نامه سعی شده است یکی ازپرکاربرد ترین آنها ، کوره های القائی ذوب با فرکانس شبکه مورد بررسی قرارگیرد.
دراین پایان نامه سعی برتدوین دانش فنی درزمینه کوره های القائی ذوب با فرکانس شبکه بوده است تا در آینده مورد استفاده صنعتگران ودانش پژوهان قرارگیرد . مسائلی ازقبیل انواع کوره های ذوب ، حفاظت کوره ها ، مساله تصحیح ضریب قدرت ومتعادل کردن بار دراین پایان نامه موردیوجه قرارگرفته است .
ابتدا سعی شده است . اصول کلی گرمایش القائی با استفاده از قانون الکترومغناطیس فاردای ودرواقع طرز کار کلی کوره القائی بیان گردد. درادامه ، انواع کوره های القائی ذوب با فرکانس شبکه مورد بررسی قرارمی گیرند ونحوه عملکرد هریک بیان می شود . سپس تجهیزات جانبی این نوع کوره ها مورد توجه قرارمی گیرد. پس از آن بررسی مدارهای مورد استفاده به منظور جبران سازی ضریب قدرت ومتعادل سازی پرداخته می شود. درانتها نحوه انتخاب پارامترهای این نوع کوره ها بیان می گردد. به منظور حصول نتایج
فهرست مطالب
خلاصه
فصل اول
مقدمه
۱-۱- تاریخچه مختصری ازگرمایش القائی
۱-۲- طبقه بندی کوره های القائی ازنظرفرکانس
۱-۳- کاربرد گرمایش القائی درصنعت
فصل دوم
اصول گرمایش القائی ومزایای آن نسبت به سایرروشها
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اساس گرمایش القائی
۲-۳- اساس کارکوه القائی
۲-۴- توزیع جریان گردابی دریک میله توپر
۲-۵- مزایای گرمایش القائی نسبت به سایرروش ها گرمادهی
فصل سوم
انواع کوره های القائی ذوب ( فرکانس شبکه )
۳-۱- مقدمه
۳-۲- کوره های القائی بدون هسته
۳-۳ – کوره القائی کانالی
۳-۳-۱- کوره القائی کانالی خودریز
فصل چهارم
تجهیزات جانبی ونقش آنها درعملکرد کوره های القائی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- سیستم های حفاظتی
۴-۲-۱- وسیله ایمنی اتصال زمین
۴-۲-۲- رله فشاری
۴-۲-۳ – رله های ولتاژ زیاد وجریان زیاد
۴-۲-۴ – رله های حرارت زیاد
۴-۲-۵ – تخلیه بار خازن ها
۴-۳- سیستم خنک کنندگی
۴-۴- مواد دیرگذار
۴-۴-۱آسترکشی کوره
۴-۵ –سیستم تخلیه مذاب
۴-۶ – بانک خازن
۴-۶-۱ حفاظت خازن ها
۴-۷ – سیم پیچ کوره های القائی
۴-۷-۱ ضریب کیفیت سیم پیچ کوره
۴-۸ –ترانسفورماتور
۴-۹- سلف کوره های القائی
۴-۱۰ – طرح کلی یک کوره القائی
۴-۱۱- مسئله « پل » درکوره های القائی
۴-۱۲- خطرقراضه های مرطوب
فصل پنجم
اصول جبران سازی بارومتعادل کردن آن
۵-۱- مقدمه
۵-۲- تصحیح ضریب قدرت وجبران سازی
۵-۳-متعادل کردن بار
۵-۳-۱ مدارمتعادل کننده ایده آل
فصل ششم
انتخاب مشخصات اصلی کوره های القائی ذوب
۶-۱- مقدمه
۶-۲- انتخاب مشخصات ظاهری کوره
۶-۳- انتخاب فرکانس مناسب
۶-۴- انتخاب توان مورد نیاز
۶-۵- انتخاب ظرفیت کوره
فصل هفتم
نتیجه گیری وپیشنهاد
منابع ومراجع

فصل اول
مقدمه

صنعت متالوژی یا به عبارت دیگر صنعت ریخته گری وعلم یکی ازکهن ترین علو وصنایعی است که بشربه آن پرداخته است ودرآن پیشرفت کرده است . مهمترین مساله ای که دراین زمینه ازدیرباز وجود داشته وذهن بشر به آن معطوف بوده است مساله ذوب کردن مواد مختلف می باشد که برای ساخت ابزارآلات ووسایل مختلف مجبور به انجام آن بوده است .
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که استفاده ازنیروی الکتریسته برای ذوب کردن مواد، نقطه عطف صنعت متالوژی بوده است . دراین زمینه کوره های القائی، پرکاربردترین کوره ها در این زمینه بوده اند که با استفاده ازایجاد گرما توسط نیروی مغناطیسی کارمی کنند و مزایای پرشماری نسبت به سایر روشها ذوب دارند که درفصل دوم بدان می پردازیم .

۱-۱- تاریخچه مختصری ازگرمایش القائی ( ۵)
تاریخ کشف پدیده القای مغناطیسی به سال ۱۸۳۱ م برمی گردد. درنوامبر آن سال مایکل فاردای دو سیم پیچ را برروی یک حلقه آهنی پیچید ونشان داد که هنگامی که یک جریان متناوب را به یکی از دو سیم پیچ وصل کنیم یک ولتاژ دردیگری القا می شود . این کشف ،‌منجربه تولید ترانسفورماتور وتجهیزات وابسته به آن گردید وتا مدت ها تمامی سعی وتلاش متخصصان برگسترش وتوسعه این نوع تجهیزات متمرکز شده بود.

درسالهای پایان قرن نوزدهم بود که کاربردهای عملی گرمایش القائی شناخته شد واولین کاربرد شناخته شده ، ذوب فلزات بود در آغاز ازکوره هائی با بوته فلزی استفاده می شد ولی این روش به علت معایب زیاد به سرعت منسوخ شد وپس از آن سه تن ازمتخصصین به نامهای فرانتی ،کولبی۲ وکلین۳ روش ذوب را توسعه دادند ودرواقع اولین کوره ذوب واقعی راساختند که جریان، مستقیما درمذاب القا می شد وبا فرکانس برق شهر کار می کرد. درآغاز این نوع کوره ها به صورت یک اجاق حلقوی شکل بودند که مشکلات فراوانی منجمله مشکلات ناشی از نیروهای مکانیکی حاصل از تداخل جریان فوکوی القائی درذوب و جریا ن سیم پیچ اولیه را داشتند. مشکل دیگر این نوع کوره ها اثر « فشار ۴» بود که باعث می شد ذوب از هم کسیخته شود وبنابراین مسیرالکتریکی که برای القائی لازم است قطع می شد وگرمایش متوقف می گشت . این مشکل درمورد ذوب فلزات غیرآهنی به مراتب حادتر بود.
درسال های اولیه قرن بیستم کوره های حلقوی کنارگذاشته شدند وشخص دیگری به نام نورث راپ۱ یک کوره استوانه ای شکل با یک منبع تغذیه فرکانس بالا ساخت . فرکانس
بالا توسط روشهای ابتدائی مانند استفاده ازژنراتور جرقه۲ تولید می شد که هزینه های زیادی داشت ومقرون به صرفه نبود ولی به هرحال این نوع کوره ها اولین نوع کوره های القائی بدون هسته۳ بودند . درسال ۱۹۲۲ م مشکل زیاد بودن هزینه ، با پیشرفت موتور- ژنراتور ،‌که قابلیت تولید چند صد کیلو وات را درفرکانس های بالا( تا حدود ۹۶۰ هرتز) داشت تا حد زیادی کم شد . درسال ۱۹۶۰ م مبدل های نیمه ها دی فرکانس ، جایگزین موتور- ژنراتورها شدند .
به دنبال استفاده از گرمایش القائی به منظور ذوب فلزات ، سایرکاربردهای گرمایش القائی شدیدا مورد تقاضا واقع شد . این تقاضاها شامل سخت کاری فولاد وعملیات حرارتی قطعات حساس بود . درسال ۱۹۲۷ م شرکت فولاد میدوال۴ برای اولین بار ازاین تکنیک برای سخت کاری فولاد استفاده کرد . درسال ۱۹۳۰ م نیز شرکت میل لنگ سازی اوهایو۵ به منظور استحکام بیشتر میل لنگ های خود ازگرمایش القائی به منظور عملیات حرارتی برروی میل لنگ استفاده کرد .
جنگ جهانی دوم یک حرکت جدی برای توسعه واستفاده ازگرمایش القائی را باعث شد که مشخصا برای تولید اجزاء توپ، خمپاره ، گلوله وهمچنین تولید اجزا مختلف تانک ها و زره پوش ها مورد استفاده قرارمی گرفت وباعث پیشرفت چشمگیری دراین صنعت شد .
بسیاری از پیشرفت های اخیر دراین صنعت ناشی از پیشرفت مبدل های فرکانسی نیمه هادی که درسال ۱۹۶۷ م ساخته شد می باشد. دردهه های اخیر راندمان این نوع مبدل ها افزایش چشمگیری داشته است وبه حدود ۹۵ درصد ( برحسب مقدارانرژی که ازفرکانس شبکه به فرکانس مورد نظر تبدیل می کنند ) رسیده است .

منابع و مراجع
]۱[ مطلبی ، ع . الکترونیک قدرت وکوره های القائی، چاپ دوم ، مرکز نشر دانشگاهی
]۲[ میلر ، تی جی . ای . کنترل توان راکتیو درسیستم های الکتریکی ، چاپ اول ، جهاد دانشگاهی مشهد ، ۱۳۷۱
]۳[ مرکز نوآوری صنعتی ، کوره القائی ، چاپ دوم ، جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان ، ۱۳۶۳
[۴] Davies ,s and et-aI. Eiements of Induction Heating ,book .Mc Graw-HiII. 1979.
[۵] Zinn s, and aI Eiements of Indution Heating ,EPRI and ASM, 3rd ED,1991
[۶] Semiation S.L and D.E Indution Heat Treatment of steeI .ASM.1986.
[۷] Inductotherm Website:www.inductotherm.com
[۸] IEC Standard IEC 594-77
[۹] American Induction Heatig corp Webstie:www.americanindution.com
[۱۰] Junker,s CaaIoges

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کوره های القایی در فرکانس شبکه ۹۹ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک