دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 224 ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 224 ص

قیمت : ۱۷,۴۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ ۵/۷۲
…………………………………………………………………………………………………۷
۱ ـ مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۲ ـ عملکردPASS MO
……………………………………………….۹
۳ ـ طراحی PASS MO ………………………………………………10
۴ ـ نصب درمحل
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۵ ـ نصب کمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری
………………………………………………………………………………………………..۳۹
۶ ـ جزئیات بیشتر
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۷- مشخصات فنی PASS MO
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

فصل دومSYSTEM PASS MO تا سطح ولتاژ۱۷۰ ۱۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۵۶
۱- هدف
………………………………………………۶۰
۲- قابلیت ها
………………………………………………۶۰
۳- توصیف عمومی(کلی )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۴- تولیدات واطمینان ازکیفیت
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۵- اطلاعات فنی Pass Mo
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۶- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo
………………………………………………………………………………………………..۷۸
۷- برخی کاربردها
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۸- pass Mo های متفاوت
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۹- مهندسی جدید برای محیط امروز جهت فشردگی پست
………………………………………………………………………………………………..۸۸
۱۰- کاربردهایی از سکسیونر خط و زمین اضافه شده به PASS MO……………………………………………105
۱۱- کاربرد بانک های خازنی در PASS MO
……………………………………………………………………………………………….۱۰۹
۱۲- روش کار اتصال زمین خط مدل pass-mo
……………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۱۳- موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴
۱۴- مشخصات فناوری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

فصل سومSYSTEM COMPASS پست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا……………………………………۱۳۶
۱ ـ هــدف
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۲ ـ کیفیـت
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
۳ ـ فشارهای محیطی
…….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۴ ـ کاهش محیط (فضا)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۵ ـ حمل و نقل
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
۶ ـ نصب
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۷ ـ ارزش های اضافه شده دیگر
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱
۸ ـ ساختار مدل
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳
۹ ـ شرایط سرویس نرمال
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۱۰ ـ مشخصات عمومی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۱۱ ـ اجزاء
……………………………………………..۱۴۵

۱۲ – نقشه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۰
۱۳ ـ سیستم حفاظت و کنترل
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۱۴ ـ ساختار سخت افزاری سیستم
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۱۵- سطح bay
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۱۶- نقشه سیستم
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۹
۱۷- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی
……………………………………………………………………………………………….۱۶۰
۱۸- مشخصات فنی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
۱۹- راهنمای تعمیر و نگهداری
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۲

فصل چهارم: ترانسفورماتور جریان
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۹
۱- اطلاعات پایه
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۰
۲- اساس داده های فنی
……………………………………………..۱۹۰
۳- رنج عایقهای چینی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۱
۴- رنج عایقهای سیلیکونی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲
۵- سطوح عایق کاری نامی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳
۶- فاکتورهای اصلی TG 550
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۳
۷- ساختمان TG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۴
۸- مشخصات TG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۵
۹- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT
……………………………………………………………………………………………….۱۹۶

فصل پنجم: مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO
……………………………………………………………………………………………….۱۹۷
۱- کلیات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۲- هدف
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۳ – کاربرد
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۴- فرضیات
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۸
۵- نتایج قابل دسترس
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹
۶- نتایج اقتصادی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۰
۷ – مقایسه بین راه حلها
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱
۸- نتایج
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

مقدمه

نیاز روز افزون بشر به انرژی برق جهت تامین احتیاجات خود در زندگی روز مره و پیشرفت فناوری در صنایع مختلف و تراکم شدید جمعیت در شهر ها و افزایش مصارف به واسطه رشد و تراکم مصرف وکاهش افت ولتاژ شدید و تلفات توان تقاضای نصب پست های فشار قوی را افزایش داده است و از طرفی به علت افزایش قیمت زمین و محدودیت فضای مورد نیاز جهت نصب پست و همچنین ایمنی افراد جامعه و زیبایی ظاهری شهر راه حلی جدید می طلبد.
بنابر این جهت رفع مشکلات ناشی از موارد بالا شرکت های مختلف طرح های جدیدی ارائه داده اند که از جمله شرکت ABB که راه حل ابتکاری بنام PASS ارائه داده و باعث گردیده مسئله زمین وفضا و مشکلات ناشی از آن تا حدود زیادی برطرف گردد.

فصل اول

PASS MOO SYSTEM
تا سطح ولتاژ ۵ /۷۲

۱ ـ مقدمه
در بازارهای روشنفکرانه انرژی امروزی برنامه های سودمند و قابل اطمینان جهت فشرده سازی و سادگی در نصب تجهیزات پست مورد نیاز است .بر همین مبنا شرکت ABB ابتکاری جدید برای کلید های باسطح ولتاژ ۵ /۷۲ کیلوولت به نامpass moo (سیستم کلید پوشیده:
plug and switch system)ارائه داده است که توانایی ترکیب از هر دوی کلید های عایقی هوایی قدیمی AIS و َتکنولوژی کلیدهای عایقی SF6 پیشرفته را دارا باشد .
pass moo طرحی نو با سکسیونر باسبار و زمین در سلول بریکر جهت جوابگوی نیاز مصرف کننده می باشد . مدل pass moo به صورت فشرده و قابل اطمینان بوده و به سادگی نصب می شود .
مشخصات اصلی pass moo مطابق زیر می باشد:
ولتاژ نامی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲/۵ KV
فرکانس نامی
…………………………………………..۵۰/۶۰ HZ
جریان نامی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰۰۰A
ولتاژ قابل تحمل نامی
………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲۵KV..
جریان نامی قابل تحمل در زمان اتصال کوتاه(۳ثانیه)
…………………………………………………………………………………………….. ۳۱٫۵KA
پیک جریان نامی قابل تحمل
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰KA
دامنه درجه حرارت
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… -۴۰° / ۵۵° C

۲ ـ عملکرد PASS MOO
PassMoo یک طرح کلید مناسب کامل برای استفاده اجزای بیرونی پست ها می باشد . طرحی کامل بوده که قادر است طبق استاندارد های اساسی بر اساس نیازمندیهای پست افزایش یابد.
عملکرد های معمولی pass moo عبارتند از :
– اندازه گیری جریان
– قطع (سکسیونر)
– قطع جریان (بریکر)
– ایزوله کردن(کلید زمین)
این تجهیزات در محفظه ای به صورت استوانه ای شکل حاوی گاز SF6 می باشند . هر پل با قرار گرفتن در محفظه خودش قابلیت اطمینان و ایمنی را افزایش می دهد.
محفظه از قالب آلومینیومی سفت ومحکم ساخته شده است .
با پذیرش pass moo نتایج زیر فراهم می شود .
۱-طرحی فشرده زیر نظر تکنولوژی GIS
۲-مونتاژ و تست کامل در کارخانه
۳-حمل و نقل آسان به محل
۴-تعویض آسان در صورت عیب
۵-محیط مساعد به خاطر کاهش ابعاد
۶-تعمیرات کمتر )زیرا تمام ولتاژهای بالا در گاز SF6 هستند ).
۷-کاهش زمان قطع برای تعمیرات به خاطر کیفیت بالای طرح
۸-کاهش هزینه های دوره عمر به خاطر کاهش امور ساختمانی ( فقط یک چهار چوب ) کاهش تجهیزات ,کاهش هزینه تلفات انرژی ، کاهش هزینه های زائد و یدکی

۳ ـ طراحی PASS MOO

۱-۳- PASS MOO DBB
مدلDBB استفاده شده برای دوبل با سبار پست ها می باشد که یک کلید قطع کننده به طرح اصلی اضافه شده است .
این طرح حدود ۴۰/۰ تجهیزات پستهای معمولی نیاز دارد بنابراین یکی از مزایای مهم که فشر دگی محیط (کاهش زمین) میباشد را دارا می باشد.
طرحهای دیگر عبارتند از:
۱-۳- نصب دوبلCT
۲-۳- نصب سنسورهای ولتاژ
۳-۳- نصب کلیدهای ارتینگ اضافی
۴ – نصب در محل (مونتاژدر محل)
طرح PASS MOO تقریباً معادل یک بی کامل می باشد که می تواند در یک مدت زمان کوتاه نصب گردد(زمان خیلی کوتاه).هر بی می تواند از تریلی تخلیه شود ومستقیماَ روی سکوهای فوندانسیون ها نصب گردد.
نصب مدل PASS MOO در محل ساده ساده می باشد زیرا که قبلا درکارخانه مونتاژشده است. تنظیم یااصلاحات در محل نیاز نیست .
۵- نصب وآموزش تعمیر نگهداری ومشاوره

تجهیزات پیش ساخته فشرده چند کاره SF6 برای پست های توزیع تا ۷۲٫۵KV
فهرست :
۰ ـ اسناد اصلی
۱ـ معرفی (مقدمه )
۲ـ خصوصیات اصلی ومزایای تجهیزات
۳ـ معرفی تجهیزات
۱ـ۳- متعلقات
۲ـ۳- فیدر خانه ۲۰KV
۱ـ۲ـ۳- کلیات
۲ـ۲ـ۳ـ معرفی ـشرح
۳ـ۳- خطوط مرکب / سکسیونر زمین
۱ـ۳ـ۳- عمومی
۲ـ۳ـ۳- معرفی
۴ـ۴- بوشنیگهای هوایی SF6
۳ـ۴ـ۱- معرفی
۵ـ۳- ترانس جریان
۱ـ۵ـ۳- معرفی
۶ـ۳- نوع BLK 82 موتور شارژ فنر
۷ـ۳- فرمان قطع کننده
۱ـ۷ـ۳ عمومی کلیات
۲ـ۷ـ۳ توصیف
۳ـ۷ـ۳ بهره برداری
۱ـ۳ـ۷ـ۳ـ فرمان( بهره برداری )الکتریکی
۲ـ۳ـ۷ـ۳ـ فرمان دستی
۴ـ کلیدهای جداکننده
۱ـ۴- توصیف
۲ـ۴- بسته بندی
۳ـ۴ مونتاژ
۴ـ۴ تست در حال مونتاژ
۵ـ حمل ونقل
۶ـ تست تجهیزات هنگام ورود به محل
۷ـ انبارکردن
۸ ـ نصب
۱ـ۸- معرفی
۲ـ۸-ثابت کردن استراکچر ها
۳ـ۸- سوار کردن واحدهای مونتاژ
۴ـ۸- خواباندن کابلهای L.V واتصالات
۵ـ۸- اتصال کابلهای زمین
۶ـ۸ـ پر کردن گاز SF6 در فشار نامی
۱ـ۶ـ۸ـ آزمایش آب بندی گاز SF6
۹ـ تست ساخت بعد از مونتاژ
۱ـ۹ـ تجهیزات برای تست زمین
۲ـ۹ـ ابزارهای مخصوص
۱۰ـ نصب قطعات اضافی برای بهره برداری
۱۱ـ ابزارهای مخصوص تجهیزات و جابه جایی گاز SF6
۱۲ـ پیش گیری ازتعمیرونگهداری
۱۳ـ تدارکات

۱-مقدمه
دستگاههای چند کاره فشرده مدل PASS MOO که در شکل ۱ نشان داده شده است تجهیزات طراحی ومونتاژ شده درکارخانه میباشد و به مکانی که پست می خواهد سریع وبا اطمینان نصب شود حمل می شود.
۲ـ خصوصیات اصلی و مزایا در مقایسه با تجهیزات متداول عبارتنداز :
ـ کاهش وزن و حجم
ـ کاهش مقدار گاز SF6 داخل قسمت های برقدار
ـ کاهش ساختمان مورد نیاز
ـ کاهش عمده تعمیر و نگهداری دستگاهها
ـ سادگی و سریع در نصب
ـ سادگی برای مراقبت ونگهداری
۳ ـ معرفی تجهیزات
مدل PASS MOO تشکیل شده از سه قطعه جداگانه شامل، پل های کلید و سلول بریکر همراه با دستگاه که به طور افقی قرار گرفته اند .
سکسیونر باسبار و زمین در داخل پوششی از پل های کلید قرار گرفته است که مانندبریکر از راه دور کنترل میشود. بوشینگ های هوایی SF6 برای اتصالات با خطوط بیرونی و سیستم باسبار در داخل و بیرون نصب شده اند .
در صورت درخواست می توان از ترانس های جریان چند کره عمومی متعارف با سیم پیچ های چند گانه که در روی بوشینگ ها قرار میگیرند استفاده نمود . تمام تجهیزات مونتاژ شده ودر داخل تابلو یا قفسه های کنترل )دریک اطاقک)ثابت شده است .
۱ـ۳ـ متعلقات
مدل PASS MOO با متعلات زیر تجهیز می شوند .
• دو تا ND8 دریچه های ورودی گاز برای پر کردن و کنترل(M)
• یک کلید تنظیم برای پر کردن گاز که شامل یک کنتاکت برای آلارم و دو کنتاکت برای قطع می باشد ، این دستگاه فشار را در موقعیت نشان داده شده در بار MPA یا سکتورهای رنگی و فشار چگالی واقعی از گاز SF6 صرف نظر از تغییرات در درجه حرارت سلول آماده می کند این تجهیزات با سیستم جبران فشار تجهیز می شوند .
• سه دیسک قطع کننده (L)
• سه تا پنجره بازرسی برای آزمایش موقعیت کنتاکت های متحرک از سکسیونر های مرکب (F)
• یک محرک سه پل برای آلارم دادن موقعیت بریکر( بسته = قرمز ) ( سبز = باز ) (N)
• یک دستگاه سه پل برای آلارم دادن موقعیت سکسیونر های مرکب ( بسته = قرمز ) ( سبز = باز ) برای قطع کننده خط ( سبز = باز و قرمز = باز ) و برای قطع کننده زمین ( O )

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass System 224 ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک