دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع ۸۳ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع ۸۳ ص

قیمت : ۸,۳۰۰ تومان

توضیحات

اطمینان بخشی سیستم توزیع

فهرست مطالب :

۱- تعاریف اولیه ۶ – ۱
۲- محدودیتهای سیستم توزیع ۷ – ۶
۳- ترازهای اطمینان بخشی توزیع ۹ – ۷
۴- مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی ۱۸ – ۹
۵- سیستمهای سری ۲۰- ۱۸
۶- سیستمهای موازی ۲۱- ۲۰
۷- سیستمهای سری موازی ۷۴- ۲۱
۸- واژگان انگلیسی ۷۹- ۷۵
۹_منابع و ماخذ ۸۰

مفاهیم کلی
خروج: از مدار خارج شدن مؤلفه سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.
خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامه آن مؤلفه می گویند.
خروج اجباری: خروجی که بر اراده بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.
خروج اجباری گذرا: درصورتی که علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفه خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند.
خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری که گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.
خروج جزئی: خروجی که درآن تنهای قسمتی از یک مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا کیفیت انجام وظیفه مولفه مذکور کاهش می یابد.
بدیهی است امکان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی که چنین امکانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

بلوک دیاگرام زیر انواع خروجها را نشان می دهد:

قطع (Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یک یا چند مصرف کننده را قطع شدن این مصرف کننده ها می گویند.
قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.
قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.
قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.
۱- قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است که در کمتر از یک دقیقه قابل رفع می باشد.
۲- قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است که برطرف کردن آن معمولاً یک تا دو ساعت طول می کشد.
۳- قطع طولانی(Long Interruption): قطی است که بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف کردنش لازم است.

فلوچارت زیر، علل عمده خروج در شبکه توزیع را نشان می دهد.

اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی که ممکن است رخ دهند، را توصیف می کند. و کفایت نیز به کافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشترکان اشاره می کند.

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

مطابق پیشنهاد کمیته IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:
۱- نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی
۲- تاریخ و محل نصب
۳- عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)
۴- مد خرابی (اتصال کوتاه، اضافه بار)
۵- زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذکر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی
۶- نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)
علاوه بر اطلاعات مذکور بهتر است که در تهیه گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:
• گزارش تعداد کل دستگاه (مؤلفه) های مشابهِ در حال کار، برای تعیین نرخ خروج هر مؤلفه در کار سالانه
• گزارش خروجهایی که با عث رخ دادن قطعی در شبکه توزیع شده است.
بایستی خاطر نشان ساخت که گزارش خرابیها اطلاعات با ارزشی را برای برنامه های نگهداریِ پیشگیرانه و تعویض دستگاهها، فراهم می کند.
در عمل بین اطلاعات حاصله از گزارشها و آنچه که از قبل پیش بنی شده است، بدلایل زیر اختلافاتی وجود دارد.
۱- تعریف خرابی
۲- اختلاف بین محیط واقعی و محیط پیش بینی شده
۳- قابلیت نگهداری و آزمایش دستگاه ها و میزان تخصص کارکنان
۴- ساخت مؤلفه ها و نرخ خرابی مفروض برای مؤلفه ها در پیش بینی ها
۵- فرآیند ساخت، شامل بازرسی و کنترل کیفیت
۶- توزیع زمانی تا وقوع خرابی
۷- استقلال خرابی مؤلفه ها

گزارش پیش بینی منطقه ای و ملی بار سالانه و تحلیلهای قابلیت اطمینان بخشی شبکه توزیع در برخی از کشورها (ایالات متحده آمریکا) برعهده انجمنی بنام انجمن ملی اطمینان بخشی برق می باشد. انجمنهای منطقه ای اطمینان بخشی روشهای طرح ریزی و بهره برداری سیستم توزیع را برای شرکتهای برق رسانیِ عضو تهیه می کند، تا قابلیت اطمینان بخشی بهبود یافته و هزینه ها کاهش یابند.

بنا به مطالعات انجمن ملی اطمینان بخشی برق، می توان نتایج زیر را در مورد اطمینان بخشی سیستم بیان نمود:
۱- معمولاً ۵۰ درصد خروجها در کمتر از ۶ دقیقه و ۹۰ درصد در کمتر از ۷ ساعت قابل برگشت به مدار هستند.
۲- چون خروجهای سیستم توزیع اغلب گزارش نمی شوند (بدلیل کوچک بودن آنها در مقابل خروجها و خرابی های سیستم انتقال و بخش تولید)، میزان خروجی های شبکه توزیع گزارش شده، نسبت به سیستم انتقال و تولید تنها ۷ درصد است. ولی در حقیقت مطابق گزارشهای انجمن اطمینان بخشی برق، تقریباً ۸۰ درصد از کل قطعی های پیش آمده به دلیل خرابی و خروج در سیستم توزیع رخ می دهند.
۳- با اینکه روشهای مناسبی برای ارزیابی اطمینان بخشی سیستم توزیع وجود دارد، اما داده های مربوط به کارایی اطمینان بخشی، برای تعیین مؤثرترین شیوه سرمایه گذاری کافی نمی باشد.
۴- بیشتر قطعی های توزیع بر اثر شزایط جوی ایجاد می شوند ضمن اینکه عملکرد نامناسب بهره بردار می تواند مزید بر علت باشد.
۵- بدیهی است با کاهش زمان تشخیص خرابی و واکنش سریع و مناسب نسبت به رفع آن، می تواند اطمینان بخشی سیستم توزیع را افزایش دهد.
محدویتهای موجود در سیتم توزیع

برای داشتن عملکرد مطمئن در سیستم توزیع بایستی به محدودیتهای موجود سیستم توزیع توجه شود که به برخی از آنها در ادامه اشاره می گردد.
۱- محدویتهای گرمایی (Thermal limitations) : بایستی توجه داشت که جریان عبوری از تجهیزات شبکه توزیع از میزان حد مجاز تعیین شده برای آنها تجاوز نکند.
۲- محدویتهای اقتصادی (Economic limitations): گاهاً ممکن است شرایطی پیش آید که برای با لا بردن قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیاز به صرف هزینه مالی زیادی باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. در این حالت معمولاً بهینه ترین حالت را در نظر گرفت.
۳- اضافه ولتاژ و افت ولتاژ (Over-Voltage & Voltage drop): برای افزایش قابلیت اطمینان بخشی بایستی دامنه ولتاژ در حد استانداردِ خود حفظ شود.
۴- ظرفیت جریان مجاز (Fault current capability): یکی از شاخصهایی که بایستی تحت کنترل بوده و میزان آن پیش بینی شود جریان عبوری از تجهیزات شبکه است بخصوص در ناحیه هایی که رشد مصرف کنندگان در آن نواحی قابل ملاحظه است.
۵- وجود چاک در شکل موج ولتاژ و پدیده فلیکر (Voltage Flicker & Dip): ولتاژ سیستم توزیع بخاطر وجود بارهای القایی و کوره های قوس الکتریکی دارای نوسان خیلی کوچکی است اصطلاحاً فلیکر ولتاژ نامیده می شود. علاوه بر آن ممکن در برخی از مواقع ولتاژ شبکه دارای فرو افتادگیهای شدیدی باشد. این دو پدیده نیز جز محدویدیتهای شبکه توزیع هستند و برای تحلیلهای اطمینان بخشی به سیستم توزیع بایستی در نظر گرفته شوند.
۶- هارمونیکها و فرکانس: هارمونیکهای موجود در ولتاژ شبکه توزیع باعث کاهش کیفیت ولتاژ و در نتیجه کاهش کیفیت قابلیت اطمینان شبکه توزیع می شود.

ترازهای مناسب اطمینان بخشی شبکه توزیع

خدمت رسانی شرکتهای برق به مصرف کنندگان بایستی پیوسته و با کیفیتی قابل قبولِ مشترکان خود باشد. منظور از خدمت رسانی برق پیوسته، تأمین تقاضای مورد نیاز مشترک، بهمراه تأمین ایمنی افراد و دستگاه ها است. و منظور خدمت رسانی با کیفیت، تأمین تقاضای مشترک و فرکانس مورد توافق است.
یک شرکت برق برای حفظ خدمت رسانی اطمینان بخش مشترک خود، باید دارای انرژی ذخیره کافی در سیستم خود باشد تا در هنگام خروج مؤلفه ای از سیستم، کل سیستم همچنان امکان خدمات رسانی به مشترکان خود را بگونه ای داشته باشد تا به مصرف کننده ها حداقل خسارت وارد گردد و حتی در صورت امکان هیچ خسارتی به مصرف کننده ها وارد نشود.
از جمله ابزار مفید در تعیین هزینه های لازم برای بهبود اطمینان بخشی، تحلیل اقتصادی اطمینان بخشی سیستم است. چراکه بدین ترتیب می توان مقدار واقعی سرمایه گذاری لازم در سیستم را بدست آورد.

تراز اطمینان بخشی توزیع؛

عبارتست از سطحی از اطمینان بخشی که در آن شرکت برق رسانی کمترین هزینه اقتصادی را متقبل می شود. فرض کنید که نشان دهنده تابع اطمینان بخشی، نشان دهنده هزینه خسارت وارده به مشترکان بر اثر وقوع قطعی، هزینه لازم برای رسیدن سطح اطمینان بخشی ، و کل هزینه انجام گرفته باشند. تراز اطمینان بخشی( ) عبارتست از ای که در آن کمترین مقدار خود ( ) را داشته باشد. بنابراین داریم:

(۱)

(۲)

(۳)

شکل۱ منحنی توابع هزینه و مکان تراز اطمینان بخشی را نشان می دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، با افرایش اطمینان بخشی، افزایش یافته و کاهش می یابد. بسیاری از شرکتهای برق رسانی شبکه توزیع خود را در تراز قطع معینی، مثلاً تک قطع، طراحی می کنند تا رخ دادن یک خرابی بعلت وجود ظرفیت کافی انرژی (به ازاء یک قطع) و وجود روشهای مختلف کلید زنی، باعث ایجاد قطعی در سیستم توزیع نشود. بنابراین تحلیل قطع مدار، به تعیین ضعف ترین نقاط شبکه توزیع کمک می کند.

واژگان انگلیسی
Cascade system (سیستم متوالی): سیستمی که اجزای ان به صورت سری قرارکرفته اند.

System design: طراحی سیستم

Parallel system (سیستم موازی): سیستمی که اجزای آن به صورت موازی قرار گرفته اند.

System analysis: تحلیل سیستم

Composite system (سیستم مرکب): ترکیبی از سیستمهای سری و موازی است.

Reclosing (بازبند): وسیله جدا ساز برقی

Interruption (قطع): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یک یا چند مصرف کننده را قطع شدن این مصرف کننده ها می گویند.

Forced Interruption (قطع اجباری): قطع ناشی از خروج اجباری.

Asymmetric: نامتقارن

Instantaneous Interruption (قطع آنی): قطعی که در کمتر از یک دقیقه قابل رفع می باشد.

Scheduled Interruption (قطع با برنامه) : قطع ناشی از خروج با برنامه.

Astable circuit: مدار نا پایدار

Mometary Interruption (قطع موقتی): قطعی که بر طرف کردن آن معمولا یک تا دو ساعت طول میکشد.

Balanced system: سیستم متوازن

Long Interruption (قطع طولانی): قطعی که بیش از چندین ساعت زمان برای برطرف کردنش لازم است.

Index of reliability (شاخص های اطمینان بخشی): شامل شاخص فرکانس قطع سیستم شاخص فرکانس قطع مشترک سیستم _ شاخص قطع بار _ شاخص قطع بار مشترک میباشد.

Confidence: اطمینان

Thermal limitations (محدودیتهای گرمایی): حد مجاز تعیین شده جریان عبوری از تجهیزات شبکه توزیع.

‍Connector : متصل کننده

Economic limitations (محدودیتهای اقتصادی): کاهش هزینه مالی جهت بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه توزیع.

Over-voltage & voltage drop (اضافه ولتاژ و افت ولتاژ): حفظ حد استاندارد دامنه ولتاژ جهت افزایش قابلیت اطمینان بخشی.

Conservative system: سیستم ماندگار

Fault current capability (ظرفیت جریان مجاز): کنترل جریان عبوری از تجهیزات شبکه.
Availability (قابلیت استفاده): آمادگی وسیله.

Down time (زمان خوابیدگی): فاصله زمانی از لحظه خرابی تا هنگامی که سیستم عملکرد عادی خود را از سر می گیرد که غالبا با زمان سرویس یکسان در نظر گرفته می شود.

Consumer: مصرف کننده

Realization time (زمان ادراک): فاصله زمانی بین خراب شدن سیستم تا فهمیدن اینکه سیستم خراب شده است.

Currrent relay: رله جریان

Access time (زمان دستیابی): فاصله زمانی بین فهمیدن وقوع خرابی و دسترسی به سیستم خراب شده میباشد.

Equipment: تجهیزات

Diagnosis time (زمان تشخیص) : زمان لازم برای بازبینی-آزمایش-تجزیه و تحلیل نتایج- تشخیص فنی-تصمیم گیری نسبت به روش رفع عیب.

Directional realy: رله جهت دار

Procurement time (زمان تدارک): مدت زمان لازم برای تهیه و تدارک قطعات مورد نیاز برای تعمیرات.

Grid: شبکه

Replacement time (زمان تعویض): مدت زمان لازم برای تعویض قطعات مورد نیاز تعمیر.

Isolating switch: کلید جدا ساز

Checkout time (زمان تست): زمان لازم برای بررسی صحت تعمیرات انجام گرفته میباشد.

Life time: طول عمر

Adjustment time (زمان تنظیم) : زمان لازم برای انجام تنظیمات لازم به منظور آماده کردن سیستم برای شروع به کار مجدد.

Protective relaying: رله حفاظتی

Preventive maintenance inspections (سرویس های نگهداری پیشگیرانه): امکان بازرسی قسمتهای مختلف سیستم و شناسایی اشکالات جزیی.

Safe factor: ضریب اطمینان

Maintainability (قابلیت نگهداری): احتمال ترخیص یک وسیله از حالت خرابی در مدت زمان معین ضمن رعایت اصول و روشهای قابل تجویز.

Surge voltage: ولتاژ ضربه ای

Switch fuse : کلید فیوزی

منابع و ماخذ

۱- کتاب دکتر نظام الدین “فقیه مهندسی تعمیرات”
۲- آمار و احتمالات دکتر بهبودیان
۳- نظریه احتمال و کاربردهای آن دکتر جبه دار
۴- نظریه احتمالات و نتیجه گیری تالیف لارسون
۵- فرهنگ لغت تخصصی برق

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه اطمینان بخشی سیستم توزیع ۸۳ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک