دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه بررسی سیر تحولات ستارگان ۱۷۲ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه بررسی سیر تحولات ستارگان ۱۷۲ ص

قیمت : ۱۷,۲۰۰ تومان

توضیحات

«فهرست مندرجات»
پیشگفتار
چکیده
بخش اول : کلیّات ستاره شناسی
فصل اول : ستاره شناسی ۲
مقدمه ۳
۱-۱ پیشینه ستارگان ۴
۱-۲ ستاره چیست؟ ۱۱
۱-۳ اندازه گیری فاصله ستارگان ۱۴
۱-۴ رصد خانه ها و تلسکوپ ها ۱۸
فصل دوم : انواع ستارگان ۲۱
مقدمه ۲۲
۲-۱ ستاره ای به نام خورشید ۲۳
۲-۲ ستاره های هالی ۲۸
۲-۳ ستاره های دنباله دار و شهابها ۳۰
۲-۴ ستارگان متغییر ۴۰
۲-۵ نواخترها، ابر نو اخترها ۴۱
۲-۶ خوشه پروین ۴۵
۲-۷ ستارگان تپنده ۴۷
۲-۸ ستاره نوترونی ۴۹
نتیجه گیری بخش اول ۵۱

بخش دوم : تحولات ستارگان

فصل سوم : ویژگی های ستارگان ۵۷
مقدمه ۵۸
۳-۱ طیف ستارگان ۵۹
۳-۲ دمای ستارگان ۶۱
۳-۳ جرم ستارگان ۶۴
۳-۴ رنگ ستارگان ۶۶
۳-۵ درخشندگی ستارگان ۶۷
۳-۶ حرکت ستارگان ۷۱
۳-۷ نیرو گرانشی ستاره ۷۴
۳-۸ مختصات استوایی ستارگان ۷۷
فصل چهارم : از تولد تا مرگ ۸۰
مقدمه ۸۱
۴-۱ نحوه تشکیل ستاره ۸۱
۴-۲ منابع انرژی ستاره ۸۶
۴-۳ زندگی ستاره ۸۷
۴-۴ واکنش زنجیری ۸۹
۴-۵ انفجار ستارگان ۹۱
۴-۶ تکامل ستارگان ۹۴
۴-۷ تحول ستارگان ۹۸
۴-۸ مرگ ستارگان ۹۹
۴- ۹ سیاه چاله ها ۱۰۵
۴-۱۰ کوتوله سفید ۱۰۵
نتیجه گیری بخش دوم ۱۰۷
بخش سوم : نجوم، فیزیک ستاره

فصل پنجم : فیزیک ستاره ۱۱۱
مقدمه ۱۱۲
۵-۱ ابرهای گازی بین ستاره ای ۱۱۳
۵-۲ ستاره های دوتایی ۱۱۵
۵-۳ اجتماعات ستارگان ۱۱۹
۵-۴ ستارگان جوان ۱۲۲
۵-۵ ستارگان خاموش ۱۲۲
نتیجه گیری بخش سوم ۱۲۹
فصل ششم : نتایج و ضمائم ۱۳۲
ضمائم ۱۳۳
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۴۰
منابع ۱۴۷

پیشگفتار
ستاره شناسی می تواند به دو روش مورد بررسی قرار گیرد : یکی به عنوان قدیمی ترین دانش مشاهده ای که درباره ی آسمان پر ستاره بحث می کند؛ دیگری به عنوان جوانترین علم هنگامی که با اختر فیزیک نظری ترکیب شود. ستاره شناسی و اختر فیزیک پهنه کیهان را می پوشانند. از سیارات نزدیک تا اختروش های دور قابل دسترس . در حقیقت ستاره شناسی و اختر فیزیک در تمام ازمنه از آغاز جهان تا پایان ممکن را دربرمی گیرد. بنابراین ستاره شناسی هم کیهان و هم بشر را در زمان و همچنین در فضا در نظر می گیرد.
ستاره شناسی یا نجوم یکی از قدیمی ترین دانشهای بشری است که ظهور آن را می توان با پیدایش انسان همزمان دانست.
دنیاهای دیگر، سیارات و اقمار آنها، ستارگان و منظومه های خورشیدی، کهکشانها و سحابیها و سرانجام، فضای بیکران سبب شده است که در همه اعصار و سرزمینها دانش ستاره شناسی مورد توجه قرار گیرد و گسترش یابد. در این میان، مسلمانها و بخصوص ایرانیان در توسعه و تکامل این علم سهم مؤثری داشته اند و در حقیقت می توان آنها را پایه گذاران ستاره شناسی مدّون و علمی به حساب آورد. نام رصدخانه های بزرگی مانند رصدخانه مراغه و منجمان دانشمند چون ابوریحان بیرونی، عبدلرحمن صوفی و خواجه نصیرالدین طوسی همواره در تاریخ علم نجوم به جای خواهد ماند.
واقعیّات ستاره شناسی حتی بسیار بیشتر از دنیای تخیّلی افسانه های علمی، جالب و شگفت انگیز است.
هنگام روز نیز آسمان دارای ستاره است؛ اما به دلیل روشنایی عظیم خورشید دیدن این ستارگان غیر ممکن است.
تاریخ ستاره شناسی تاریخ مبارزه آشتی ناپذیر بین اندیشه های کهنه و نو است. دانش نوین ستاره شناسی به ما یاد می دهد که جسم های آسمانی همیشه در حال تغییر و تحول می باشد.
فضانوردان شجاعی چون یوری گاگارین که برای اولین بار در جهان به فضا رفت و پای انسان را به فضا کشاند. مایکل کالینز، ادرین آلدرین، نیل آرمسترانک این انسان های از جان گذشته در راه دانش بشری که برای اولین بار در تاریخ بشریت یعنی در ۲۹ تیرماه ۱۳۴۸ خورشیدی به وسیله آپلو۱۱ خود را به کره ماه رسانیدند و دوتن از آنان در سطح ماه پیاده شدند و مقداری خاک از سطح ماه برای تکمیل پژوهشهای دانشمندان در کیهان به زمین آوردند. همگی در تاریخ بشریت گرامی و بمثابه قهرمانان دوره ای از تاریخ هستند و بشریت همیشه خاطره آنان را زنده نگه خواهد داشت.
نخستین بار برونو، پیشاهنگ و مبارز سرسخت دانش اظهار داشت که ستاره ها، خورشید دور دستی می باشند. عقیده های برونو بوسیله کلیسای کاتولیک محکوم و ممنوع شد ولی برونو از عقیده خود دست نشست تا این که او را زنده زنده در آتش افکندند. تهدیدهای دشمنان دانش، دانشمندان روسی، لوموتوسف را دچار وحشت نکرد او هم می گفت که ستاره ها خورشید هستند و سیاره ها دور آن به گردش در می آیند.
اکنون ثابت شده است که طیف ستاره ها مانند خورشید است. ترتیب و رنگ خط های طیف نشان می دهد که در ستاره ها عناصری وجود دارد که در خورشید هم هست.
اندازه های ستاره ها بسیار بزرگ می باشد و برخی صدها برابر خورشید می باشند ولی در عوض ستاره هایی پیدا شدند که حتی از زمین هم کوچک ترند.
مواد اصلی منظومه شمسی به تعداد زیادی اجسام کوچک تقسیم شده اند، که این موضوع سر رشته ای برای درک چگونگی تشکیل منظومه شمسی است اکنون، فصل اول شامل پیشینه ای از ستارگان و مختصری در مورد تلسکوپ و آشکارسازها می باشد، ولی از نظر تکنیکی بحثی نمی شود، تأکید ما روی مقاصد مشاهدات است. همچنین در فصل دوم انواع ستارگان را نام برده و تا حدودی در مورد ویژگی ها و خصوصیات آن ها سخن به میان آورده ایم. فصل سوم هم شامل ویژگی ها و خصوصیات ستارگان می باشد که بر اساس نمودار HR ذکر شده است. فصل چهارم که مهم ترین و اصلی ترین فصل در این تحقیق می باشد و زندگی یک ستاره را از تولد تا مرگ آن با بیان جزئیات ذکر می کند و فصل پنجم شامل ضمائم مورد نیاز و تصاویر و جداول و اطلاعاتی در مورد فیزیک ستاره است.

منابع فارسی
۱- اسرار کهکشانها و ستارگان . ال . ای . کورویچ . از دی – سید احمد سیدی نوقابلی – مهندس بهزاد قهرمان – حسنعلی قهرمان انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۰٫
۲- آشنایی با رصدخانه های دنیا – زیکفرد مارکسی ورنرفاو – ملک جلالی – مهندس بهزاد قهرمان – دکتر عدالتی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۱
۳- پیشگامان دانش اخترشناسی – کاوین سولیوان – علی اکبر شریفی – دکتر تقی عدالتی – علی کسالیانی – انتشارات آستان قدس – چاپ اول ۱۳۷۷
۴- ۱۸۶ پرسش و پاسخ نجومی – آین نیکلسون – دکتر عبدالمهدی ریاضی – هادی رفیعی – دکتر محمد تقی عدالتی انتشارات آستان قدس چاپ دوم ۱۳۸۳٫
۵- ستاره شناسی و شناخت جهان – وسه فسو یاتشکی – شیشاکف و بایف – نازارها مبارچیان – انتشارات مهر – آبان ۱۳۶۱٫
۶- ستاره شناسی در دنیای جدید – ب . آ . واروفتسف – ویلیامینف – ابوالفضل آزموده – انتشارات گوتنبرگ – چاپ اول ۱۳۸۰٫
۷- ستارگان ساختار و تحول آن ها – آو جی . تیلر – دکتر تقی عدالتی – انتشارات استاد – چاپ اول بهار ۱۳۶۳٫
۸- ستاره ای به نام خورشید – کیورکی جورج گاموف – محمد حیدری ملایری – انتشارات پیروز – چاپ سوم ۱۳۸۰
۹- سیری کوتاه در سرگذشت عالم – دکتر علی بهروزفر – انتشارات پیروز – چاپ سوم ۱۳۸۰
۱۰-ساختار ستارگان و کهکشانها – پاول هاج – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ دوم ۱۳۷۲
۱۱-شناخت مقدماتی ستارگان – توفیق حیدرزاده – انتشارات گیتاشناسی – چاپ اول ۱۳۶۴٫
۱۲-کاوشی در ستاره شناسی – ژاکلین و سیمون میتون – محسن مدیر شانه چی – انتشارات آستان قدس – بهمن ۱۳۵۶
۱۳- نجوم و اختر فیزیک مقدماتی – زیلیک اسمیت – دکتر جمشید قنبری – دکتر تقی عدالتی – دکتر محسن سربیشه – انتشارات

« واژنامه فارسی به انگلیسی »

الف

آهن های سنگی ( شهاب سنگها ) Stony irons ( meteorites )
آیو Io
ابردنباله داراورت Oort comet cloud ابیراهی نورستاره Aberration of star light
اتم بوهر Boher atom اختلاف منظرستاره ای Stellar para llan ارسطو Aristolle اشکال سیاره ای Planetarg con figura tions اقمارگالیله Galilean moons انرژی پتانسیل Potential energy انرژی جنبشی Kinetic energy انفجارات دکامتری Decame ter radio bursts اهله های قمری Lunar phases

ب
بارش شهابی Meteor shower
برخورد شهاب سنگی Meteorite impact بمباران سیاره ای Plantavy bombardmet پ
پتانسیل برانگیختگی Excitation potential
پدیده دوپله Doppler effect پرتوهای گاما Gamma rags ت
تاج خورشیدی Solar corona
تحول Evolution
تعادل گرمایی The rmal eyuilibrium
تقسیم گاسینی Cassini dirision
تلسکوپ فضایی هابل Hubbge space Telescope
تلسکوپ ها Telescopes

ث
ثابت گرانشی Gravita tional con stant چ
چرخش سیاره ای plane tary rotation

ح
حالت پایه اتم Ground stave of atom حلقه ها Rings
خ
خورشید Sun خطوط طبیعی Spec tral lime
خط نشری Emission lime د
دایره جنوبگان Antarctic circle دایره شمالگان Arictic circle
دایره البروج Ecliptic
دما Them perature

دنباله دارآرند- رولند Roland – Comet Arend دنباله دارایکیا – سکی Ikega – seki Comet
دنباله دار جیوکبینی – زینر Comet Giocobini – zinner
دنباله دارکوهرتک Comet Kohutek
دنباله داروست Comet West
دنباله دارهالی Halley Comet
دوره تناوب نجومی Syndic period
ز
زمان متوسط تقویمی Ephemeris timer
زمین Earth
زمان کرینویچ Greenwich meantime
س
سال نجومی Sidereal year
ستاره شبانگاهی evening star
ستاره شناسی پرتوایکس X-rayastronomy
ستاره شناسی پرتو گاما Gama ray rayastronomy ستاره شناسی راداری Radar astronomy

ستاره شناسی رادیویی Radio astronomy
ستاره شناسی فضایی Space astronomy
ستاره شناسی مادون قرمز Infcra red astronomy
ستاره شناسی ماوراء بنفش Ultraviolet astronomy
سحابی خورشیدی Solar nebula
سلولهای هادلی Hadley cells
سیاره شناسی Planetology
ش
شراره های خورشیدی Solar flares شفق قطبی Aurorae شهاب سنگها meteorites شهابها Meteors
ط
طیف نگارهای خورشیدی Spectroheliograms
ک
کاسینی – جیوانی Cassini , Giovanni
کاوندیش – هندی Cavendish , henry

لپکو- یوهان Kepler , Johannes
کمربند سیارکی Asteroid belt
کوپرینک ( دهانه آتش نشانی تری ) Copernicus (lunar crater )
کوپرنیک ، نیکلاس Coperni cus , Nicolaus
کوریولیس ، گاسپارد گوستاردی Coriolis , Gaspard Gustavede
گ
گالیله ای ، گالیلئو Galilei , Galileo
ل
لکه های خورشیدی Sun spot (s)
م
ماه نجومی Sidereal month محیط بین سیاره ای Interplanetary medium
مداررأس الجدی Tropic of copricorn
مداررأس السرطان Tropic of cancer
ن
نیوتن ، اسحاق Newton , Isaac
نیوتن ( واحد نیرو) Newton (wait of force)

ه
هلیوم Helium همرفت Convection
ی
یویندگی Ionization

منابع انگلیسی
۱٫ Astronomy . monthly . Astormdia . Box92788 , Milwaukkee , WI .
۲٫ Sky and telescope , monthly , sky publishing corp . 49 Bay state Rd , Cambridge , MA.
۳٫ space scince Reviews , montly . D . Reidel , single 419 – ۴۲۱ Dordrecht . Holland.
۴٫ phsics today Reviwes , American Institute of physics 335 E . 45 thst . new yorkny
۵٫ Rose . w. k . In troduction to Astrophysics . New york : Holt . Rinehartand Winston . 1973
۶٫ unsold . Albrecht . the new . cosmos . 3ded . New . york : springer – verlag . 1983

سایتها
۱٫ W WW . astronomy now . com
۲٫ W WW . parssky . com
۳٫ W WW . nojum . com
۴٫ W WW . isna . ir
۵٫ W WW . toossky . com
۶٫ W WW . persiandel . com
۷٫ W WW . Hubble . ORG
۸٫ W WW . Nasa . Gov
۹٫ W WW . Jame jamshid . com

مجلات و روزنامه ها
۱- روزنامه قدس – ۳۰/۸/۱۳۸۴ – شماره ۵۱۴۶ – شماره سال هجدهم کتاب
۲- اخبار دنیای نجوم – مجله دانشمند – سال ۴۳ – مرداد ۱۳۸۴ – شماره ۵۰۲ – ص ۱۶ و ۱۷٫
۳- اخبار نجومی – دانشمند ۷ – سال ۴۳ – ماهنامه مهر ۱۳۸۴ – صفحه ۱۴ – صفحه ۹۰
۴- کالر – جیمز – منشاء رشته طیفی در اختر فیزیک – دانشمند ۵ – سال ۲۴ – ماهنامه مرداد ماه ۱۳۶۵ – صفحه ۸۳٫

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه بررسی سیر تحولات ستارگان ۱۷۲ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک