دسته بندی محصولات

پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲ ص

قیمت : ۸,۲۰۰ تومان

توضیحات

فهرست منابع فارسی
۱٫ ادبی ، راضیه ( ۱۳۷۹ ) ، بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی پایان نامه ارشد ، روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبحشی
۲٫ استورا . اچ . ب ( ۱۹۹۱ ) ، تنیدگی یا استرس ، ترجمه رادستان ، پریرخ ( ۱۳۷۷ ) ، چاپ اول ، تهران انتشارات رشد .
۳٫ انصاری ، پروین ( ۱۳۷۴ ) ، بررسی رابطه سلامت روانی و نگرش های مذهبی بین دانشجویان ۲۰ تا ۳۰ ساله ، پایان نامه ارشد ، روان شناسی دانشگاه رودهن
۴٫ بنی جمالی ، شکوه السادات ( ۱۳۷۳ ) ، بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی ، تهران نشر نی
۵٫ حسینی ، سید ابوالقاسم ( ۱۳۶۰ ) ، اصول بهداشت روانی ، چاپ اول مشهد ، انتشارات دانشگاه مشهد
۶٫ خدا رحیمی ، سیامک ( ۱۳۷۴ ) ، مفهوم سلامت روان شناختی ، چاپ اول مشهد ، انتشارات جاودان فرد
۷٫ سازمان بهداشت جهانی ، برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه نوری قاسم آبادی ، ربابه ، محمد خانی ( پروانه ) ( ۱۳۷۷ ) ، تهران واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی
۸٫ شاملو ، سعید ( ۱۳۷۸ ) ، بهداشت روانی ، چاپ ۱۳ ، تهران ، انتشارات رشد
۹٫ شعاری نژاد ، علی اکبر ( ۱۳۷۱ ( درآمدری در روانشناسی انسان ) ، تهران ، انتشارات آزاده
۱۰٫ شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری ، غلامرضا ( ۱۳۷۱ ) نظریه های مشاوره و روان درمانی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی
۱۱٫ شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری ، غلامرضا ( ۱۳۷۱ ) ، راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل ، تهران ، انتشارات رشد
۱۲٫ شولتز ، دوان ، روانشناسی کمال ، ترجمه : خوشدل ، گیتی ( ۱۳۶۹ ) ، تهران ، نشر نی
۱۳٫ طارمیان ، فرهاد ( ۱۳۷۸ ) ، سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول تهران، انتشارات تربیت
۱۴٫ طارمیان ، فرهاد ( ۱۳۷۸ ) ، مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری ، ( مجله ژرفای تربیت ، سال اول ، شماره ۴ )
۱۵٫ طارمیان ، فرهاد ( ۱۳۷۸ ) مهارت های زندگی ( چاپ دوم ، تهران ، انتشارات تربیت)
۱۶٫ نجات ، حمید ( ۱۳۷۸ ) ، سلامت روانی از دیدگاه ایس ، فصلنامه علمی ، پژوهش اصول بهداشت روانی ، سال اول ، شماره ۴
۱۷٫ ولی زاده ، علیرضا ، ۱۳۸۱
فهرست منابع انگلیسی
۱٫ Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2000 ) . “Perrenting alcohol and Tabaccouse.
۲٫ Crnin.M.E.(1996 ). “Life skills curricula for stadents with learning disabilities”. Journal of learning disabilitis.
۳٫ Darden . C . A : “Ginter. E .J ( 1996 ) . “Life skills development scale- adolescence from”. Journal health counseling.
۴٫ Darden.C.A : Gazda .G M ( 1996 ). “Life skills and mental health counseling”. Journal of mental counseling.
۵٫ Ginter.E.J ( 1999 ) . “David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach”. Journal of mental health counseling.
۶٫ Klingman. A ( 1998 ). “Psyehological education : studying adolescents interests from their own perspective”. Journal of Adolescence.
۷٫ Miller.M: Namm .G .D (2001) . “asing group miccussions to improve solial problem solving and learninf”. Journal of Edoucation
۸٫ Nastasia.B ( 1998 ) . “A model for mental heahth programming inschool communities : introduction to the mini-series’. Journal of school psychology review .
۹٫ Quatman.T: watson.C.M( 2001 ) . “Gender differences in adolescent self-esteem : An exploration of domains” journal of genetic psychology.
۱۰٫ Schogiel . D.R ( 1998 ) . “Empowerment education for individuals with serious mental illness. “ Journal social narsing mental health services.
۱۱٫ Weist.M.D.(2001) .”Toward a public mental health promotoom and intervention syuth”. Journal of school health .
۱۲٫ Wotld health organization ( who) ( 1997 ). “The lifr skills education project Geneva. Who Technical report series.

مقدمـه
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد . در همین راستا روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی ، جهت پیشگیری از بیماریهای روانی و ناهنجاریهای اجتماعی آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند . ( طارمیان و همکاران ۱۳۷۸ ، ص ۱۴ )
آنچه امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارتها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است . به طوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران ، خودشناسی و توجه به ارزشها که از فصول اساسی درس مهارتهای زندگی است به کرات در قرآن ، نهج البلاغه ، و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد تأکید قرار گرفته است . ( همان منبع ص ۴۵ )
هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به کارگیری و ارزیابی برنامه آموزش مهارتهای زندگی را متمرکز بر رشد توانائی های روانی مانند حل مسئله ، مقابله با هیجانات ، خود آگاهی ، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین کودکان و نوجوانان است اقدام نمایند . ( ناستاسیا ۱۹۹۸ مقاله )
با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می شود . به این ترتیب مدارس به جای این که تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند باید بر تأمین و حفظ روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند . ( همان منبع )

بیـان مسئله و سـؤالات پـژوهش
رشد انسان در زمینه های روانی ، اجتماعی ، جسمانی ، جنسی ، شغلی ، شناختی ، الگو ( خود ) اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارتهای زندگی است . زمانی که افراد مهارت های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کنند . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسب ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت . به طور تعیین می توان گفت که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد مهارت های زندگی اساسی است . در واقع آموزش مهارت های زندگی نقش درمانی دارد . ( گتیتر ، گازدا و داردن ، ۱۹۹۶ مقاله )
همان گونه که بروکز ( ۱۹۸۴ ) اشاره کرده است رویکرد مهارت های زندگی یک چهارچوب سازمان یافته ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می کند و یک عنصر آموزشی یکسوی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان می باشد

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک