دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه سیستم های بارکدینگ ۹۷ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه سیستم های بارکدینگ ۹۷ ص

قیمت : ۹,۷۰۰ تومان

توضیحات

چکیده :
در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشکلی که روی بسیاری از کالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، کنسروها، کتابها ، انواع جعبه ها و … چاپ می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب کرده است . این نوارهای سیاه وسفید که بارکد نام دارند ، علائمی هستند که حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسکنر بارکد استفاده نمود که بارکد را بصورت نوری می خواند و به کامپیوتر متصل به آن منتقل می کند. اسکنر بارکد از خود نوری می تاباند که پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید بارکد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی که سیاه است نور را کمتر و جاهایی که سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسکنر می تواند تغییرات و در حقیقت پهنای نوارها را تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی کند ) .

آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار :
با همگانی شدن کامپیوتر و بکارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی کامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی که در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر که اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متکی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین کننده است.
در واقع از دیدگاه بهره وری کل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا که کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت کامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تکنولوژی های شناسایی خودکار بر عهده دارند.
شناسایی خودکار با جایگزین کردن تکنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوری آنها و ورود به کامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار این وظیفه خطیر می شود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهره وری کل مجموعه خواهد شد .

١-١ نوارهای مغناطیس :

در این روش از تکنولوژی متداول در ضبط مغناطیسی اطلاعات استفاده می شود. مانند ضبط اطلاعاتی همچون موسیقی، برنامه کامپیوتری و .. بر روی نوار مغناطیسی. اطلاعاتی که روی نوار ظبط شده، با عبور نوار از مقابل هد مغناطیسی، بازیابی می گردد. از مزایای این روش، عدم حساسیت به گردوخاک و چربی محیط بوده و کاربرد آن بیشتر در کارتهای اعتباری ، بلیط ها و کارتهای شناسایی است .
٢-١ شناسایی نوری الفبا :

در این روش، کد به صورت حروف و اعداد طبق الگوی خاصی بر روی کالا نوشته و یا چاپ می شود. به هنگام شناسایی، دستگاه کد خوان حروف و اعداد را خوانده و اطلاعات را به کامپیوتر وارد می کند. مزیت مهم این روش، قابلیت تشخیص کد به وسیله انسان است، چراکه کد کاملا شبیه اعداد و حروف متداول الفبای انگلیسی است. متداولترین استاندارهای این روشOCR-A و OCR-B می باشند. کاربرد این تکنولوژی بیشتر بر روی چکها، اسناد بانکی و قبوض مختلف می باشد.

٣-١ فرکانس رادیویی :

بهره گیری از امواج رادیویی بُعد دیگری از شناسایی خودکار می باشد. اساس این ایده بر ارسال سیگنال به شئ و دریافت بازتاب توسط گیرنده استوار است.در روش RF (Radio Frequency) ، امواج رادیویی در مسیر عبور شئ ارسال می گردد. گیرنده بسیار کوچکی متشکل از یک میکروچیپ و ارسال کننده علائم ( به ابعاد یک قوطی کبریت یا کوچکتر ) که به شئ متصل شده، این علائم را دریافت و سپس کد موجود در حافظه خود را به فرستنده اصلی ارسال می دارد. با دریافت توسط فرستنده اصلی، عمل شناسایی انجام شده است.
پوشیده شدن گیرنده توسط رنگ ، گردوخاک ، سیمان و … نمی تواند از ارسال علائم جلوگیری نماید وبه همین دلیل بهترین کاربرد این سیستمها درمکانهای تولیدی به شدت آلوده ویا دارای موانع متعدد است .معمولا خطوط مونتاژکارخانجات اتومبیل سازی، بیشترین استفاده را از این سیستم می برند و همچنین استفاده مطلوب از سیستمهای حمل و نقل خودکار ( AGV ) بدون این سیستم مقدور نیست.

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده ……………………………………………………………… ٢

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار ……………………………… ٣

١-١ : نوارهای مغناطیس ………………………………….…. ۴

٢-١ : شناسایی نوری الفبا ………………..…………………… ۴

٣-١ : فرکانس رادیوی ………………………………………. ۵

۴-١ : تشخیص صوت ………….…………………………….. ۶

۵-١ : بینایی مصنوعی …………….…………………………… ۶

۶-١ : کارتهای هوشمند ………….…………………………….. ٧

٧-١ : بارکد ………….………………………………..…….. ٧

٨-١ : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار …. ٨

فصل ٢ :بارکد ………….………………………………………….. ٩

١-٢ : تعریف بارکد ………….……………………….……….. ٩

٢-٢ :تاریخچه بارکد ………….……………….……………….. ٩
٣-٢ :ضرورت استفاده از بارکد ………….…………..………….. ١٢
١-٣-٢ : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ………….…..…….. ١٢
٢-٣-٢ : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد …………… ١٣
۴-٢ : فواید بارکد کردن ………….…………………………….. ١۶
۵-٢ : انواع مختلف روشهای کدگذاری ………….……..………….. ١٨
۶-٢ : انواع بارکد ………….………………………..……….. ١٨
١-۶-٢ : بارکد خطی ………….………………..……….. ١٨
الف : بارکد رقمی ………….…………………….. ١٩
ب : بارکد …………………. ALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢ : بارکد دوبعدی ………….……………………….. ٢٠
٧-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………….. ٢١
٨-٢ : معرفی انواع بارکد ………….…………………………….. ٢٢
١-٨-٢ ……………………………………… UPC/EAN : ٢٢
١-١-٨-٢ : بارکد ١٣ EAN ……….……………….. ٢٢
الف : تاریخچه ١٣ EAN …………………٢٣
ب : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ..…………. ٢۴
ج : ساختار بارکد ١٣ EAN ……….………٢۴
٢-٨-٢ : ٣٩ …….………………………………. Code ٢٨
٣-٨-٢ : ١٢٨ ……………………………………… Code٢٩
١-٣-٨-٢ : ساختار بارکد ١٢٨ ……..……………. Code٣٠
٢-٣-٨-٢ : نحوه محاسبه رقم کنترل …………………… ٣١
۴-٨-٢ Interleaved 2 of 5 : …………..………….٣٢
۵-٨-٢ PDF417 : ……………….………… ٣٣
٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند …………..………………….. ٣٣
١٠-٢ : بارکد خوانها ………….…………….…………………….. ٣۴
١-١٠-٢ : بارکدخوانهای ثابت ………….………..……………. ٣۴
٢-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار دسته ای ………………………….. ٣۵
٣-١٠-٢ : بارکدخوانهای سیار بی سیم ……………….………….. ٣۶
١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند ………………………..………….. ٣۶
١٢-٢ : کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ……………….. ٣٧
١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ………………….. ٣٨
١۴-٢ : چاپ بارکد ………….…………………………………….. ٣٩
١۵-٢ : استفاده از بارکد در هر کجا ………………………………….. ٣٩
١-١۵-٢ : کارخانجات ………….…………………………….. ٣٩
٢-١۵-٢ : حمل و نقل ………….…………………………….. ٣٩
٣-١۵-٢ : فروشگاهها ……………………………………….. ۴٠
۴-١۵-٢ : مراکز درمانی …………..………………………….. ۴٠
١۶-٢ : تکنولوژی های جدید بارکد ………….……………………… ۴٠
فصل ٣ : جدید ترین جانشین بارکد ………….…..………………………….. ۴٣
١-٣RFID : )تشخیص هویت رادیویی ………………………………… ( ۴۵
٢-٣ : برخی کابردهای ……….…………………………….. RFID۴۵
٣-٣ : انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….……….. RFID۴٧
۴-٣ : دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها ………….……..……………………….. ۴٧
۵-٣ : ساختار …………………………………………….. RFID۴٩
۶-٣ : اجزای تگ ………….………………..………………….. ۴٩
٧-٣ : اجزای سیستم RFIDغیرفعال …………..…………………….. ۴٩
٨-٣ : آنتن ………….………………….……………………….. ۵١
٩-٣ : ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال …………..…………………… ۵١
١٠-٣ : فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی …………..…………………………….. ۵٢
١١-٣ : کنترل کیفیت ………….………….……………………….. ۵٣
١٢-٣ : کاربردهای عمده RFIDها …….…………………………….. ۵٣
١٣-٣ : فرایند پرینت برچسب …………….………………………….. ۵۴
١۴-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………….…………..………………….. ۵۴
١۵-٣ : برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ………….…………………………….. ۵۵
١۶-٣ : مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ………….……………………… ۵٧
١٧-٣ : مزیت RFID نسبت به بارکدها …..………………..………….. ۵٨
١٨-٣ : دیگر کاربردهای امنیتی ………….………………………….. ۵٩
١-١٨-٣ : انبارداری و ردیابی کالا …………..………………… ۵٩
٢-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ………….…………………………….. ۶٠
٣-١٨-٣ : حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ……..…………………………….. ۶٠
۴-١٨-٣ : باربری …………..…………………………….. ۶١
۵-١٨-٣ : خودروسازی …………………………………….. ۶١
۶-١٨-٣ : فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ……….…………………………….. ۶١
٧-١٨-٣ : حریم خصوصی افراد ……….…………………….. ۶٢
١٩-٣ : فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه …………….…………….. ۶٣
٢٠-٣ : دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ………….……….. ۶۴
٢١-٣ : معایب ………………………………………… RFID۶۵
فصل ۴ : نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی …………………….. ۶٨
١- ۴ : گستره استفاده ………….…………………………….. ۶٩
٢- ۴ : قالب ژنتیک ………….….………………………….. ٧٠
ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد ………….……………………….. ٧٢
ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ………….……………….. ٧۵
ضمیمه ٣ : جدول کد EAN•UCC مربوط به کشور های مختلف ………….. ٧٧
ضمیمه ۴ : جدول انواع ……….…………………………….. بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵: ا …………..…………………….. شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع : …………………………………………………………٨۶

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه سیستم های بارکدینگ ۹۷ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک