دسته بندی محصولات

فروشگاه

پایان نامه پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ۱۰۴ ص

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : N/A

پایان نامه پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ۱۰۴ ص

قیمت : ۱۰,۴۰۰ تومان

توضیحات

فهرست مطالب صفحه
هدف
مقدمه ۱
بخش اول
شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی
جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور ۳
دستورالعمل کنترل اماکن ۴
دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن ۶
اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن ۷
کلیات اجرای طرح ۹
فعالیتهای کنترل اماکن ۱۰
تهیه روش کنترل اماکن ۱۵
کدگذاری ۱۷
تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات ۲۱
بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی
دستورالعمل نصب صحیح انشعابات ۲۴
ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین ۳۴
بخش سوم
روشهای کاهش پرت فیزیکی
بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن ۴۰
تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن ۴۱
حوضچه های شیرآلات ۴۴
شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها ۴۵

بخش چهارم
مدلسازی شبکه توزیع آب
تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی ۵۲
بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب ۵۴
تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج ۶۰
تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی ۶۲
شبیه سازی سیستم توزیع ۶۵
هدف از مدلسازی و کاربردهای آن ۶۷
محدودیت های مدلسازی ۷۰
تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب ۷۲
تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب ۷۶
جمع آوری و سازماندهی اطلاعات ۷۹
تهیه مدل اولیه ۸۷
کد گذاری عوارض ۸۹
چکیده مطالب و ارائه راهکار ۹۶
منابع ومئاخذ ۹۸

هدف :
شناسایــــی پرت آب در شبکه های آب رسانی شهری بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی که از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبکه توزیع آب شهری و نیز شبکه های فــرعی و انشعابات مشترکین که ممکن است بصورت نشت آب و یا ترکیدگی لوله های اصلی و فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود که با مشکلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شرکتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در کشور ما علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه های کلانی متوجه دولت در این زمینه می شود کشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد ۶۰-۴۰ درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود که رقم بسیار بالایی است .
بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهکارهـــــای مقابله با آن شکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب کشور بر میدارد.

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبکه یا تلفات شبکه)

تلفات آب در شبکه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .
الف :تلفات فیزیکی آب.
ب : تلفات غیر فیزیکی .

تلفات فیزیکی:
آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب ،نشت ازلوله ها و شیر فلکه ها و تلفات آب ناسی از اتفاقات و شکستگی لوله های اصلی و فرعی و نیز انشعابات .
تلفات غیر فیزیکی آب :
عدم کارکرد صحیح کنتور های حجمی موجود دروروی و خروجی مخازن ذخیره آب که ممکن است مقدار حجمی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دهد
عدم کارکرد صحیح کنتور های مشترکین
کنتور های خراب ،کنتور های معکوس ،کنتور های دست کاری شده توسط مشترک یا افراد غیر مجاز دیگر
انشعابات غیر فنی و غیر اصولی
عدم وجود کد بندی و پلاک کوبی اماکن
خطای انسانی

بنابراین اتلاف آب در شبکه ها ممکن است به یکی از صورت های فیزیکی و غیر فیزیکی صورت گرفته باشد . برای کاهش میزان تلفات آب باید عوامل ایجاد تلفات در شبکه شناسایی شود و بعد از شناسایی راههای جلوگیری از ایجاد تلفات بررسی شود . [۱]

بخش اول :

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در
شبکه های آب رسانی

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب (آب به حساب نیامده)
الف‌: شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیکی:

برای شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیکی به یکی از روشهای زیر استفاده میشود.
۱)جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور .
۲)انجام عملیات کنترل و ممیزی اماکن .

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنترل : (روش اول )
با تغییر در فرم کامپیوتری قرائت کنتور می توان در هر دوره تمام یا بخشی ازاطلاعات مورد نیازاز وضعیت انشعابات در شبکه را به دست اورد و لیستی از انشعابات نامناسب را تهیه کرد .[۱۰]
پس از تهیه لیست انشعابات نامناسب ، این لیست در اختیار اکیپ اجرائی قرار داده شده و به روشهایی که قبلا توضیح داده شده است اصلاح خواهد شد.

در مورد روش دوم ،نحوه کار بدین ترتیب بوده که با انجام فعالیت کنترل اماکن کلیه اماکن مورذد بازدید قرار گرفته و وضعیت انشعاب آنها قابل شناسایی می باشد. با استفاده از نتایج به دست آمده از عملیات کنترل اماکن لیست کلیه انشعابهای نامناسب به تفکیک در یک فرم تهیه شده، لیست مزبور در اختیار اکیپ اجرایی مربوطه قرار داده می شود .[۱]

منابع و مئاخذ

۱ ـ مطالب ارائه شده در اولین کارگاه آموزشی کاهش آب بحساب نیامده در پایلوت مشگین‌شهرتوسط مهندسین مشاور صداانگار
۲ ـ دستور العمـــل بهــــره‌برداری از مخازن آب(از انتشارات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
۳ ـ آئین نامه عملیاتی شرکتهای آب و فاضلاب
۴ – آبرسانی شهری تالیف دکتر محمدتقی منزوی
۵ ـ Mays.,L.W (ed.),Reliability Analysis of water Distribution Systems , American Society of civil Enjineers , New York ,1985
۶-سازمان برنامه و بودجه ،ضوابط و معیارهای ،طرح و محاسبه مخازن آب زمینی ، نشریه شماره ۱۲۳ ،دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ، سازمان برنامه و بودجه ، تهران ، ۱۳۷۴
۷- Zappe , R.W., valve selection Hand book ,3rd ed ., Gulf pubilishing company Houston , Texas , 1971
۸- Sanks , R . L. , pumping station Design , Butter Worth – Heinemann , stoneham , Massachusetts , 1989
۹-clark , j.w . , viessman , w . , jr . ,and Hammer , M.j . , water supply and pollution control 2nd ed. , International Text book company , London , 1971
۱۰-تجربیات اینجانب درخمت هفت ساله ام در شرکت آب و فاضلاب اردبیل در قسمت آب بحساب نیامده.
۱۱-استانداردهای صنعت آب و برق کشور .
۱۲ – شبکه های توزیع آب شهر تالیف دکتر امیر تائبی و دکتر محمد رضا چمنی .

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه پروژه شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری ۱۰۴ ص”

اطلاعات فروشنده

دانلود رایگان محصولات مجازی و دانلودی با خرید اشتراک