سلام. سایت آماده بازارچه کالای ایرانی با قیمت پایه 40 میلیون تومان به فروش می رسد

کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش

دسته بندی : / / / /

۸,۴۰۰ تومان
وضعیت محصول: موجود

کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش


توضیحات

کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاريخچة بانكداري در ايران 2
تاريخچة بانك رفاه كارگران 3
معرفي بانك رفاه كارگران 3
بانك استقراضي ايران 5
چارت سازماني 6
موقعيت و آدرس بانك 6
تسهيلات ارضي و صادراتي بانك رفاه 7
تسهيلات قبل از صدور كالا 7
مبلغ تسهيلات 8
مدت بازپرداخت تسهيلات 8
نرخ تسهيلات 9
وثايق 9
نحوة اعطاي تسهيلات 10
اعمال نظارت بانك 10
ارائة مدارك مربوط به صادرات انجام شده 10
بازپرداخت 11
تسهيلات بعد از صدور كالا 12
مبلغ تسهيلات 12
مدت بازپرداخت تسهيلات 13
نرخ تسهيلاتي پرداختي 13
وثايق قابل قبول براي اعطاي تسهيلات 13
نحوة اعطاي تسهيلات 14
اعمال نظارت بانك 14
بازپرداخت 14
تسهيلات ارزي 15
نوع تسهيلات 15
سقف فردي تسهيلات 15
كارمزد تعهد 16
نرخ سود تسهيلات 16
دورة بازپرداخت 16
عقد قرارداد وثايق 16

عنوان صفحه
انواع خدمات ريالي و ارزي بانك رفاه 17
انواع سپرده هاي بانكي 20
حساب قرض الحسنه پس انداز 20
قرض الحسنه پس انداز عادي 21
قرض الحسنه پس انداز ويژه 21
حساب قرض الحسنه جاري 21
مزاياي حساب جاري همراه براي مشتريان در شعب مجهز به اين سيستم 22
حساب جاري دومنظوره 22
حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 23
حساب سپردة سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي 23
حساب سپردة كوتاه مدت ويژه 23
حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 24
سپردة سرمايه گذاري مدت‌دار قابل تقسيم 24
شرايط تعيين سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت 24
انواع تسهيلات بانك رفاه 25
ساير خدمت بانك رفاه 28
انواع واحدهاي مربوط به حسابداري 36
حسابرسي 36
انواع حسابرسان 37
وظايف سازمان حسابرسي 38
حسابداري دولتي 39
خصوصيات حسابداري دولتي 39
اصول كلي حسابداري دولتي 40
حسابداري بودجه 42
تهيه و تنظيم بودجه در بانك 43
مسئول بودجه در بانك 44
حسابداري مالي 44
حسابداري مديريت 46
انواع حسابهاي مورد استفاده 50
هزينه ها 51
حسابهاي انتظامي 53
تنخواه گردان 54
سپرده 55

عنوان صفحه
حساب بستانكاران 56
حواله (عهدة شعبه ها) 57
سرمايه 58
دارائي جاري 58
دارائي ثابت 58
نقطة سر به سر 58
نقش حسابداران در برنامه ريزي و ارزيابي نتايج 58
برنامه هاي جاري و در دست اقدام 61
انواع گزارشات تهيه شده در حسابداري 62
انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداري 72
ثبت عمليات مربوط به تنخواه گردان 74
ثبت عمليات مربوط به سپرده 76
بستن حساب سپرده 78
كاربرد سرفصل هاي حسابهاي انتظامي 78
بستن حسابها در پايان سال 80
حسابهاي سنواتي 81
فرم هاي مورد استفاده در حسابداري 82
پيشنهادات و انتقادات 85
فرمها
پيوستها
تاريخچة بانكداري در ايران:
بانك شاهي ايران:
صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك جديد شرق برخاستند كه اولين بانك بود و مركزش در لندن و حوزة عملياتي آن مناطق جنوبي آسيا بود اين بانك در سال 1266 شمسي (1888 ميلادي) در محل بانك تجاري( بازرگاني سابق) شروع به فعاليت كرد و براي جلب رضايت مشتريان و شروع فعاليت به حسابهاي جاري 5/2% به حساب سپرده‌هاي ثابت به مدت 6 ماه 4% و يكسال 6% منفعت مي‌داد. بانك با اين اقدام خود 12% از نرخ بهره را كاهش داد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبلغ 5قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1269 در مقابل دريافت 20000 ليرة‌ انگليسي كليه شعب و اثاثة بانك را به بانك شاهي واگذار نمود. ولي قبل از آنكه نتيجة قطعي و نهايي اين رقابت حاصل شود حريف زورمند جاي بانك شرق را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه مبتكر آن پاول‌جوليوس دوريتر در مقابل پرداخت 40000 ليرة‌ امتياز عظيمي براي مدت 70 سال براي كشيدن راه‌آهن، حق انحصاري كليه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌هاي قيمتي)، تأسيس بانك و غيره را بدست آورد. 25 ژوئيه 1872 برابر 10 مرداد 1215 شمسي اين امتياز بعدها لغو شد و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك شاهي ايران بود به مدت 60 سال تأسيس گرديد. يكي از عمليات عمده اين بانك حق انحصاري نشر اسكناس بود. اين بانك بر طبق قرارداد تا بهمن سال 1327 شمسي فعاليت مي‌كرد.
تاريخچة بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه در خرداد ماه سال 1339 به ثبت رسيد و در سال 1339 با پنج شعبه شروع به كار كرد از جمله شعبه مركزي، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانيات، شعبه تبريز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كردند و در حال حاضر تعداد آنها از مرز 1350 شعبه مي‌گذرد. طرف حسابهاي بانك رفاه در درجة اول سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد كه اين سازمان سرماية‌ اولية را در اين بانك گذاشتند و قرار بستند كه حقوق، وامهاي بازنشستگان و كاركنان كه بيمة تأمين اجتماعي مي‌باشند از طرف اين بانك پرداخت شود و سپس شركتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشكي از سپرده‌گذاران اصلي و بعد نيز مشتريان عادي.
معرفي بانك رفاه كارگران:
بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است كه از 40 سال قبل به ارائة خدمات بانكي اشتغال ورزيده و اينك با استفاده از فن‌آوريهاي نوين به ارائة خدمات وسيع در همة زمينه‌هاي بانكي به عموم هم‌ميهنان مبادرت مي‌نمايد. بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده‌هاي مردم و توانايي‌هاي بالاي خود، در اجراي سياست كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي و توليدات صنعتي و كشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي‌دهد. بانك رفاه با تدوين يك برنامة 5 سالة عملياتي در چارچوب برنامة سوم اقتصادي دولت علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش‌بيني كرده است. اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده و يكي از بانكهاي مهمي است كه عضو هيأت مديره بورس مي‌باشد لذا با داشتن توانايي‌ها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري و هم از طريق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام مي‌نمايد. بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانك‌هاي معتبر بين‌المللي يكي از خوشنام‌ترين بانكهاي تجاري محسوب مي‌گردد كه با بيش از 70 كارگزار منتخب از بانكهاي تراز اول دنيا نيازهاي مشتريان خود را در عمليات بانكي بين‌المللي را مرتفع مي‌سازد.
بانك رفاه مي‌كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و بهرمندي از خدمات جوانان تحصيل كرده و نوانديش و آموزشهاي مدوام هماهنگ با گسترش شبكه شعب، به نحو مطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد سرافراز ايران قرار گيرد.
بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378 لوح تقدير رياست محترم جمهوري دريافت كند و اين لوح گرانقدر را در كارنامة موفقيتهاي خود ثبت و ضبط نمايد. اين بانك در پروژه‌هاي عمراني كشور منجمله راه‌سازي، آب و فاضلاب و راه‌اندازي صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌اي ايفا كرده و در جهت شكوفايي اقتصادي كشور تسهيلات صادراتي، توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.
بانك رفاه در بخش نشر كتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشم‌گيري داشته است بطوري كه با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب در سال 1378 موفق به كسب جايزه لوح بلورين نمايشگاه گرديده است. بانك رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه 1379 موفق به اخذ گواهينامه ايزو گرديد.
بانك استقراضي ايران:
پس واگذاري امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي ايران به رويتر يكي از اتباع دولت روسيه به نام ژاك برليا پيشنهاد تأسيس بانك استقراضي ايران را داد. در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري طرح عمومي داده شود و از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10% عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.
بانك مزبور برخلاف بانك شاهي قسمتهاي شمالي ايران حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي‌پرداخت در تاريخ 22 مرداد سال 1301 شمسي اين بانك به دولت ايران واگذار شد.
چارت سازماني:
هر شعبه با توجه به معيارهاي مشخصي طبقه‌بندي مي‌شود اما چيزي كه در همة شعبات مشترك است نمودار سازماني مشخصي است كه با رئيس شعبه، معاونت شعبه و حداقل يك تحويل‌دار آغاز مي‌گردد. رئيس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت بركار ساير كاركنان را به عهده دارد در عين حال كه در انجام امور شعبه فعاليت مي‌كند. معاونت شعبه كه شخص دوم شعبه محسوب مي‌شود عموماً مسئول تسهيلات و حسابدار شعبه نيز مي‌باشد. تحويل‌دار شعبه كه امور مربوط به دريافتها پرداخت نقدي انجام مي‌دهد و مستقيماً با تراول و وجه نقد در ارتباط مي‌باشد.
موقعيت و آدرس بانك:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی حسابداری بانك رفاه 85 ص | شبکه دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: شبکه دانش
  • فروشنده: مدیر کل بازارچه
  • آدرس: کرمان
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
برو بالا