سلام. برای دانلود رایگان تمام فایلها به سرویس VIP به آدرس filesell.irbkala.ir مراجعه نمایید

کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش

دسته بندی : / / / /

۵,۹۰۰ تومان
وضعیت محصول: موجود

کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش


توضیحات

کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ، آشنايي واهميت مخابرات 1
آشنايي كلي بامكان كارآموزي 2
آشنايي بامدولهاي مختلف دستگاه 4
وضايف مدولها 7
آشنايي بامدولها مالتي پلكسر 9
آشنايي بامدول فن وتغذيه 11
كنترلها ونمايشگرهاي مالتي پلكسر 8-MUX 15
تست دستگاه ،نصب وراه اندازي 19
نصب مجموعه 32-TRC 23
تنظيم آنتن 24
آماده سازي ماكسهاي سيستم 24
نحوه برقراري ارتباط مشتركين 26
دستگاه نمابر وطرز كارآن 29
فاكس هاي گروه 1 33
تغييرمدولاسيون 34
استفاده ازحافظ درسيستم 35
فشرده سازي اطلاعات 35
دستور العمل نصب مفصل حرارتي براي كابلهاي تلفن 38
وسائل وابزار نصب 39
شبكه كابل 42
اصول حفاظت ازسايتهاي مخابراتي دربرابر صاعقه 44
رعد وبرق وصاعقه چيست 44
اصول زمين كردن 45
فهرست مطالب
عنوان صفحه

قسمتهاي مختلف سيستم صاعقه گير 46
ميله صاعقه 46
ميله مسي معمولي 46
روشهاي متداول درطراحي سيستم زمين 48
روش الكترود ميله اي قائم 50
روش الكترود صفحه اي 51
روش الكترود شيميايي 52
نكات مهم 53

آشنايي و اهميت مخابرات
تعريف مخابرات : مخابرات به معناي خبررساني و رد و بدل كردن هر گونه پيام و علم ارتباط بين نقاط يا مخابره و ارسال پيام و دريافت آن را مخابرات گويند .
تاريخچه ي مخابرات : تكنولوژي مخابرات و الكترونيك در سالهاي اخير با سرعت غيرقابل تصور متحول گرديده و بشر امروز موفق شده است كه از سرويس هاي ارتباطي با كيفيت بهتر، سرعت انتقال بيشتر و هزينه هاي كمتر استفاده نمايد. سيستم تلگراف اوليه بصورت مورس جاي خود را به تله تايپ، تلكس و فاكس داده و تلفن هاي مغناطيسي به تلفن هاي نيمه خودكار و خودكار و الكترومكانيكي، الكترونيكي و ديجيتالي تبديل شده، كابل هاي قطور و مكالمات تلفني مبدل به فيبر نوري به قطر بسيار كم و كارايي چندين برابر گرديده است، فرستنده گيرنده هاي بزرگ و پرمصرف و حرارت زا و پارازيت زاي لاسپی به صورت فرستنده، گيرنده هاي كوچك ترانزيستوري و مدارات مجتمع و كم مصرف در آمد. ماهواره ها هم مشكل امواج VHF و بالاتر را حل كرده اند و يك ماهواره مي تواند امواج تلويزيوني را دريافت و سطح منطقه اي يا قاره اي پخش نمايد .
در اين قسمت لازم است از كليه برادران مخابرات شهرستان نهاوندكه بنده را در يادگيري مطالب جديد ياري فرمودند تشكر و قدرداني كنم .

آشنايي كلي با مكان كارآموزي
محل كارآموزي اينجانب مخابرات شهرستان نهاوندبوده است. كه از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است، كه از آن جمله مي توان به بخش باسيم، بخش بيسيم، تعميرگاه و ….. اشاره نمود. وظيفه كلي اين بخشها برقراري ارتباط باسيم و بيسيم در وضعيت عادي، مأموريتها و در هنگام رزم مي باشد. براي برقراري امور گفته شده از دستگاههاي مختلفي استفاده مي شود كه به تعدادي از آنان كه قابل ذكر بوده اند اشاره شده است
اميد است مطالب ارائه شده براي ساير دانشجويان نيز مثمرثمر واقع شود .

قابليتهاي مكانيكي و محيطي مجموعه 32 – TRC
1- سبكي وزن و كمي حجم
2- قابليت استفاده در كليه شرايط آب و هوايي
3- مقاوم در برابر ارتعاشات و ضربات مكانيكي
4- مجهز به دستگيره براي سهولت حمل ونقل
5- ساختار كاملاً مدولار
آشنايي با مدولهاي مختلف دستگاه
دستگاه 32 – TRC داراي يك ساختار كاملاً مدولار بوده كه با آنها آشنا خواهيم شد .
ليست مدولها
1- مدول (L.P.S) LINEAR POWER SUPPLY
2- مدول تغذيه V24 +
3- مدول تغذيه V12 +
4- مدول تغذيه V12 –
5- مدول AUDLO AMP
6- مدول TX – ORDER WIRE
7- مدول MODULATOR
8- مدول TX – TUNER
9- مدول TX – SYNTHESIZER
10- مدول POWER – CONTROLER
11- مدول دوپلكسر
12- مدول RX – TUNER
13- مدول RX – SYNTHESIZER
14- مدول IF – AMP
15- مدول DEMODULATOR
16- مدول RX – ORDER WIRE
17- مدول CPU، PPI،
18- مدول TESTER
19- مدول PANNEL CONTROL

وظايف مدولها
1- مدول L.P.S : اين مدول يك رگولاتور خطي است كه ولتاژ V24 + رگوله نشده را به ولتاژ V24 + رگوله شده ي خطي تبديل مي كند .
2- مدول تغذيه V24 + : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V24 + تبديل مي كند .
3- مدول تغذيه V12 + : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V12 + تبديل مي كند .
4- مدول تغذيه V12 – : اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V12 – تبديل مي كند .
5- مدول AUDLO AMP : اين مدول سيگنال صوتي دريافت شده از
RX – ORDER WIER را تقويت نموده و به بلندگو ارسال مي كند. ضمناً توسط دورگولاتور خطي ولتاژهاي V5 ± را از تغنيه هاي V12± مي سازد .
6- مدول TX – OOW : در اين مدول اولاً عمل افزايش كانال را انجام مي دهد و ثانياً در يكي از كانالها سيگنال صوتي را تقويت و بصورت ديجيتال همراه فريم كامل ماكس به مدولاتور ارسال مي كند
7- مدول MOD : اين مدول اطلاعات ديجيتال را بصورت F . S . K روي فركانس MHZ70 مدوله كرده و به مدول TX – TVNER ارسال مي كند .
8- مدول TX – TVNER : اين مدول يك فيلتر (BPF) قابل تنظيم با ولتاژ مي باشد كه با توجه به فركانس فرستندگي كه توسط مجموعه CPU انتخاب مي شود ولتاژ تنظيم به اين مدول دارد مي شود. ضمناً عمل مخلوط سازي سيگنال مدولاتور (MHZ70) باسيگنال اسيلاتور محلي فرستنده ( سينتي سايزر TX) را انجام مي دهد .
9- مدول TX – SYNTH : اين مدول يك اسيلاتور پايدار است كه طي مخلوط سازي با سيگنال خروجي مدولاتور اطلاعات ارسالي را روي فركانس فرستندگي منتقل مي نمايد .
10- مدول POW.CON : اين مدول جهت كنترل مقدار توان فرستنده بكار مي رود كه اين توان توسط مدول پنل كنترل قابل انتخاب مي باشد. ضمناً مدول POWER AMP را در مقابل توان برگشتي حفاظت مي كند .
11- مدول دوپلكسر (DUPLEXER): از اين مدول جهت تنظيم فيلترهاي مخصوص امواج گيرنده و فرستنده استفاده مي شود .
مدول دوپلكسر شامل دو فيلتر براي فراهم آوردن امكان استفاده مشترك از يك آنتن بعنوان فرستنده و گيرنده مي باشد و داراي دو رقم انداز (نمراتور) سه رقمي دوار ميباشد كه هر كدام براي تنظيم يكي از فيلترهاي گيرنده و فرستنده مي باشد كه در شكل با نامهاي منتور گيرنده و منتور فرستنده مشخص شده است .
12- مدول RX – TVNER: اين مدول يك فيلتر ميانگذر قابل تنظيم با ولتاژ است كه ولتاژ متناسب با فركانس گيرنده توسط مجموعه Cpu به RX-TUNER اعمال مي شود وفيلتر را در فركانس گيرندگي تنظيم مي نمايد. ضمناَ عمل مخلوط سازي سيگنال دريافتي واسيلاتور گيرنده را انجام مي دهد.
13- مدول RX-SYNTH : اين مدول يك اسيلاتور پايدار است كه طي مخلوط سازي با سيگنال دريافتي اطلاعات را به فركانس مياني (IF) منتقل مي نمايد .
14- مدول IF AMP : اين مدول سيگنال مياني را تقويت نموده و به دمدولاتور
ارسال مي كند.
15- مدول DEMOD : اين مدول يك دمدولاتور F.S.K است كه اطلاعات ديجيتال بازسازي شده را به مدول RX – OW ارسال مي كند .
16- مدول RX-OOW : اين مدول پس از پردازش اطلاعات دريافتي از دمدولاتور، اطلاعات ديجيتال را به MUX ارسال مي كند و همچنين سيگنال صوتي كانال OOW. را بازسازي نموده و به مدول AUDIO-AMP ارسال مي كند .
17- مدول مجموعه CPU : اين مدول كنترل قسمتهاي مختلف راديو را به عهده دارد .
18- مدول TESTER : اين مدول با استفاده از مجموعه CPU قادر است عيوب مختلف راديو را آشكار نمايد .
19- مدول PANNEL CONTROL : اكثر كنترلهاي سيستم راديو از طريق اين پنل صورت مي پذيرد.
آشنايي با مدولهاي مالتي پلكسر 8 MUX-
ليست مدولها
1- مدول تغذيه 48- ولت
2- مدول تغذيه 5 ± ولت
3- مدول Ring Generator
4- مدول RX
5- مدول Time Base
6- مدول TX
7- مدول كانال
– وظايف مدولها
1- مدول تغذيه 48- ولت: اين مدول ولتاژ 24 + ولت رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله شده ي V48 – تبديل مي نمايد. اين ولتاژ جهت تغذيه DC خطوط تلفني و تهيه سيگنال زنگ استفاده مي شود .
2- مدول تغذيه 5 ± ولت :اين مدول ولتاژ V24 + رگوله نشده را به روش سوئيچينگ به ولتاژ رگوله V5+ و V5- (دو خروجي) تبديل مي نمايد. اين دو ولتاژ براي تغذيه قسمتهاي ديجيتال دستگاه بكار مي رود .
3- مدول Ring Generator : اين مدول ولتاژ رگوله 48- را بعنوان ورودي دريافت
مي كند و ولتاژ زنگ (Vac 180 قله تا قله) را مي سازد .
اين مدول علاوه بر عمل فوق كار تست كلي سيستم را نيز انجام داده و با LEDهاي موجود روي پنل اين برد اپراتور مي تواند اشكال دستگاه را پيگيري نمايد .
4- مدل RX : اين بُرد اطلاعات سريال را از راديوي2000-WR دريافت مي كند و عمل دي مالتي پلكسينگ را روي آن انجام داده و اطلاعات مربوط به هر كانال را براي آن ارسال مي نمايد تشخيص صحت و عدم صحت اطلاعات همزماني نيز به عهده اين بُرد مي باشد .
5- مدول Time Base : اين بُرد وظيفه تهيه و توليد كليه پالسهاي ساعت دقيق مورد نياز در دستگاه را به عهده دارد. وظيفه ديگر اين بُرد تثبيت نمودن نرخ ارسال و دريافت اطلاعات ديجيتال مي باشد.
6- مدول TX : اين بُرد اطلاعات 8كانال را بصورت موازي دريافت كرده وبا روش TDM عمل مالتي پلكسينگ را روي اطلاعات انجام داده و بصورت سريال براي راديوي2000
-WR ارسال مي كند. تهيه و توليد اطلاعات همزماني نيز جزو وظايف اين مدول مي باشد.
7- مدول كانال : اين بُرد وظيفه نمونه برداري از سيگنال صوتي و تبديل آن به اطلاعات ديجيتال و تحويل به بُرد TX و همچنين ساخت اطلاعات صوتي از روي اطلاعات ديجيتال دريافتي از بُردRX را دارد .
آشنايي با مدول فن و تغذيه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی مخابرات شهرستان نهاوند 60 ص | شبکه دانش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: شبکه دانش
  • فروشنده: مدیر کل بازارچه
  • آدرس: کرمان
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
برو بالا